Onze school

Onze school

Wie we als BS Bocholtz willen zijn en hoe we (h)erkend willen worden

Als bijzondere katholieke school willen we de leerlingen vanuit de christelijke levensvisie een verantwoorde vorming geven. Deze christelijke levensvisie zal de sfeer op school bepalen. We staan op een respectvolle wijze open voor ouders en kinderen met een ander geloof. We willen de kinderen de waarde leren ervaren van het met elkaar leven op deze aarde. We vinden hierbij dat innerlijke vrede een grote rijkdom is in deze materieel ingestelde wereld.

Missie en visie

We zien het als onze kerntaak om kinderen de bagage mee te geven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We willen op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de toekomst. Daarom heeft onze school eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed onderwijs.

Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven om de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd. Kinderen krijgen onder alle omstandigheden alle kansen om hun talenten te ontwikkelen. Bovendien leren ze zichzelf te zijn en zich zodanig ontwikkelen dat ze vanuit een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor hebben we niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar speelt ook algemene ontwikkeling als mens een belangrijke rol.

Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeenschap. We leren onze leerlingen dat de samenleving aan een ieder een zinvolle plaats moet geven. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je rechten opkomen, leren praten, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren.

Onze kernwaarden

Welbevinden

Onze leerlingen doen er toe, ze ontwikkelen zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Welbevinden leidt tot ontwikkeling.

Eigenheid

Leerlingen leren hun eigen talenten, zowel binnen en buiten de schoolse vakken, te waarderen.

Vertrouwen

Door het onderwijs op onze leerlingen af te stemmen, ontwikkelen ze hun eigen competenties. Op leerpleinen geven leerlingen vorm aan hun eigen leerproces.

Kwaliteit en identiteit

Het leggen van een goed “kennen en kunnen” fundament voor onze leerlingen staat centraal in ons onderwijs, ook tijdens sportieve en culturele activiteiten.

Ontmoeten

School is meer dan een leerplek, maar ook een ontmoetingsplek. We werken daarom aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Uitdragen

Uitdragen en deelnemen aan de diverse feestelijke, sportieve en culturele activiteiten draagt bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details