Ons verleden

Ons verleden

Meisjesschool St. Vincentius

(1910 – 1978)

Op 12 november 1910 arriveerden in Bocholtz de eerste drie zusters van de orde van de H.Vincentius à Paulo, de zogenaamde Dochters van Liefde. Zij vestigden zich, met hulp van de familie Goebbels, in de huidige panden Past. Neujeanstraat 2 en 2a, die omgedoopt werden tot “Huis Bethlehem”. Op de zolder van het pand op nummer 6 (café Goebbels en thans fysiotherapie Mennens) begonnen de zusters een bewaar- en naaischool voor meisjes.

Op 16 augustus 1913 werd op de plek van het huidige Zorgcentrum het nieuwe klooster St. Elisabeth annex bijzondere meisjesschool, bewaar- en naaischool geopend. De meisjesschool St. Vincentius was vanaf het begin een katholieke (bijzondere) school. De verklaring moet men zoeken in het feit dat het zusterklooster aanvankelijk het onderwijs financierde!! (de lagere onderwijswet kwam pas in 1920). De meisjesschool functioneerde tot 1978. In dat jaar werd de nieuwbouw aan de Wijngracht geopend. en veranderde de naam in Basisschool Op jen Bies, genoemd naar de gure wind die hier door de relatief hoge ligging vaak waait.

Op zondag 27 januari 1985, na een staat van dienst van ruim 74 jaar, namen de zusters definitief afscheid van Bocholtz.

Jongensschool St. Aloysius

(1881 – 1978)

In het jaar 1881 verrees in de Schoolstraat (ter hoogte van de Kommerstraat) een nieuwe jongensschool, die van begin af aan bestuurd werd door de gemeente Bocholtz. Het was dus een zogenaamde openbare school. Hoofd der school waren o.a. meester Hissel en meester Henssen. In 1948 werd het bestuur overgedragen aan een particulier schoolbestuur (lees: kerkbestuur) met pastoor Franck als voorzitter. Ook de meisjesschool werd vanaf toen onder dit bestuur geplaatst.

Rond 1950 verkeerde het gebouw in een dusdanig slechte staat dat het schoolbestuur plannen maakte voor de bouw van een nieuwe jongensschool. De realisatie van deze plannen zou ruim tien jaar gaan duren, omdat de toenmalige gemeente Bocholtz aanvankelijk geen enkele medewerking hieraan verleende. De uitdrukking “De geschiedenis herhaalt zich” bestond dus toen ook al! Inmiddels vielen in de oude jongensschool de plafonds spontaan naar beneden en bleven enkele leerlingen onvermoeibaar de potkachels in de klaslokalen stoken.

In januari 1963 werd met feestelijk vertoon de Aloysiusschool aan het Groeneboord geopend en volgden er vijftien jaar van betrekkelijke rust in de Bocholtze scholen. Deze rust werd in 1978 verstoord toen, met het oog op de samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs, het gebouw met vier lokalen werd uitgebreid.

In datzelfde jaar werd de naam gewijzigd in Basisschool De Bongerd en werd er begonnen met gefaseerde invoering van coëducatief onderwijs (jongens en meisjes in dezelfde klas, toen een revolutionair idee!!). Deze situatie zou voortduren tot 2001.

Op jen Bies

(1978 – 2001)

Basisschool Op jen Bies is een voortzetting van de voormalige meisjesschool St.Vincentius. In 1978 kwam de nieuwbouw aan de Wijngracht gereed. Men werd niet alleen gehuisvest in een nieuw gebouw, maar tevens werd nu gemengd onderwijs (jongens en meisjes) aangeboden.

Een groot voordeel was tevens de ligging naast de pas gereedgekomen sporthal Bocholtz. School en sporthal waren hier gesitueerd om de leerlingen van de pas gereedgekomen nieuwbouwwijk Bloemenwijk en de nog aan te leggen nieuwbouwwijk Kerkeveld op te vangen. Rondom school en sporthal zouden in een later stadium het centrum vormen van de nieuwbouwwijk Vlengendaal-West. Van deze “wijk” is tot heden toe slechts één straat gerealiseerd: de Nachtegaal.

De Bongerd

(1978 – 2001)

Basisschool De Bongerd is dus eigenlijk een voortzetting van de voormalige jongensschool St.Aloysius, gehuisvest in het zelfde gebouw. Het grote verschil zat hem echter niet alleen in de naamgeving, ontleend aan het nabij gelegen kasteel De Bongerd, maar lag vooral gelegen in het feit, dat basisschool de Bongerd nu een gemengde schoolbevolking (jongens en meisjes) had.

Basisschool Bocholtz

(2001 – heden)

Eind 90er jaren worden enkele knelpunten pijnlijk zichtbaar. Bezuinigingen door de overheid hebben tot gevolg dat met name het gebouw van basisschool De Bongerd dusdanig onderhoud nodig heeft, dat het schoolbestuur zich afvraagt of deze investeringen wel verantwoord zijn. Pikant detail hierbij is ook nog dat het gebouw half leeg staat. Tevens wordt pijnlijk duidelijk dat de daling van het leerlingenaantal in heel Bocholtz stevig doorzet: van ca. 700 in de 70er jaren tot ruim 500 in 2005. Ook in de jaren hierna zal de daling blijven doorzetten.

Al vrij snel komen bestuur en directies tot de conclusie dat samengaan van beide scholen de beste oplossing is voor structureel, kwalitatief basisonderwijs voor geheel Bocholtz. (in september 2016 is dit aantal gedaald naar 335 !)

Plannen worden gesmeed en per 01-08-2001 fuseren De Bongerd en Op jen Bies tot Basisschool Bocholtz. De groepen 1 t/m 5 worden gehuisvest aan de Wijngracht en de groepen 6 t/m 8 aan de Groeneboord. In oktober 2004 is de ver(nieuw)bouw in de Wijngracht gereed en zijn alle groepen weer onder één dak gehuisvest. Op zondag 9 oktober 2005 kon de gemeenschap Bocholtz kennismaken met het nieuwe gebouw, waarin naast de basisschool ook de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van Humankind gehuisvest is. Van deze “Open Dag” werd massaal gebruik gemaakt. Een diashow kunt u bekijken middels de button “informatief” en vervolgens “fotoboek”. Directeur van de fusieschool is dhr. Jo Smeets, die per 1 augustus 2014 wordt opgevolgd door dhr. Bart Thonen.
Tot 2013 was het leerlingenaantal meer dan voldoende om van alle leerjaren minimaal twee groepen te formeren, waarbij als beleidslijn gold, dat vooral in de onderbouw de groepen zo klein mogelijk werden gehouden: liefst drie i.p.v. twee groepen.
Helaas moest men voor het schooljaar 2013-2014 een eerste combinatieklas formeren. Er werd gekozen voor een combi 5/6, waarbij er ook nog een reguliere 5e en 6e groep waren.

Tevens werd als nieuw beleid aangehouden, dat de groepen 3 en 8 zo lang als mogelijk buiten de combinatiegroepen bleven. Hiervoor zijn tal van praktische, organisatorische en didactische redenen aan te voeren.
Helaas werd voor het schooljaar 2016-2017 een tweede combigroep noodzakelijk, zodat er nu ook een combi 4/5 en 6/7 geformeerd is. In het schooljaar 2018-2019 is er maar weer 1 combigroep, dankzij de werkdrukverlagende middelen van de overheid, te weten: groep 5/6. Bart Thonen wordt in datzelfde schooljaar definitief opgevold door Dhr. Remco Könings, die na een interim-directeurschap, de komende schooljaren voor Bs Bocholtz de taak van directeur op zich zal nemen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details