Filmproject

Onderwijs > Filmproject Beleef de Vrijheid

Beleef de Vrijheid

BS Bocholtz participeert in lesproject rondom de Tweede Wereldoorlog

Lees hier een artikel in PDF formaat

Na adoptie van een soldatengraf in Margraten is Basisschool Bocholtz door de “Stichting Amerikaanse Begraafplaats” benaderd om mee te werken aan een project rondom de Tweede Wereldoorlog. Binnen dit project was het de bedoeling een digitaal lesprogramma samen te stellen voor zowel basis- als middelbare scholen. Samen met Filmstudio Evisual, Basisschool Maurice Rose uit Margraten, het Bernard Lievegoed College uit Maastricht en het Sophianum uit Gulpen is het project uiteindelijk meer dan geslaagd en mogen we met recht trots zijn op het eindresultaat!

Het digitale lespakket bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel is een vierdelige film over een aantal leerlingen die met hun leerkracht naar het Hürtgenwald gaan en daar een zogenaamde ‘Dogtag‘ vinden: een identiteitsplaatje van een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het kijken naar de film verschijnen er hyperlinks in beeld die aanvullende info geven bij hetgeen de kinderen in de film meemaken. Leuk detail: de kinderen die meespelen zijn allemaal (oud)leerling van Movareschool BS Bocholtz!

Lesblokkenmenu

Het tweede onderdeel is het lesblokkenmenu. Leerkrachten vertellen over het interbellum, de bezetting, de bevrijding én de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. Ook tijdens het kijken naar de lessen verschijnen er op gezette momenten weer hyperlinks in beeld, om de verhalen nog meer uit te diepen. Ook hier heeft een Movare-leerkracht zijn bijdrage aan geleverd.

De lesblokken zijn, net als de film, gericht op de Euregio. Want ook in de Euregio wordt de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt steeds kleiner. Ooggetuigenverhalen horen we steeds minder. Zeker in de huidige tijd, maar ook in de toekomst, moeten we ons blijven realiseren hoe kwetsbaar onze vrede en veiligheid is en welke ellende oorlog, voor alle partijen, met zich meebrengt.

Het derde onderdeel van dit digitale lespakket is het opdrachtenmenu, met diverse opdrachten die de leerlingen samenwerkend in de klas of juist individueel kunnen oplossen.

Het laatste onderdeel is het zogenaamde extra menu, met daarin o.a. een film over de Stichting Adoptiegraven en een digitaal informatieboek over de Tweede Wereldoorlog.

De officiële release moet weliswaar nog plaatsvinden, maar met het oog op 4 en 5 mei is de website nu al méér dan het bezoeken waard. We hopen dat jullie de films, waar hard aan is gewerkt, kunnen gebruiken bij jullie lessen rondom de Tweede Wereldoorlog of bij een klassengesprek over vrede en vrijheid in het algemeen.

Jullie zullen zien dat de hyperlinks in dit digitale pakket ook vaak verwijzen naar de huidige tijd. Kortom, een uniek kijkje naar de diverse gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog door de ogen van kinderen en leerkrachten: https://beleefdevrijheid.eu/

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details