Adoptiegraf Margraten

Onderwijs > Adoptiegraf Margraten

Adoptiegraf voor BS Bocholtz

Sinds juni 2019 is Basisschool Bocholtz in het bezit van een Adoptiegraf op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten.

Het graf behoort toe aan Luitenant Enman Warren, die heeft gediend bij de AAA AW BN (Anti-Aircraft Artillery Automatic Weapons Battalion).
Via het militair archief in de VS hebben wij inmiddels meer informatie over deze Luitenant, die op 18 april 1945 sneuvelde. Deze info is terug te vinden in het IDPF file, oftwel het Individual Deceased Personnel File (let op: 21 mb).
In dit persoonlijke bestand is onder andere terug te vinden dat Enman Warren ver in vijandelijk gebied is gesneuveld, namelijk in Barby vlakbij Maagdenburg (Dld).

U vindt het graf in vak E, rij 1, graf 1. Zie deze plattegrond. Een kopie van het adoptiecertificaat vindt u hier.

Bs Bocholtz in de krant

Dagblad de Limburger is het niet onbekend gebleven dat onze school een graf heeft geadopteerd (uit Dagblad de Limburger van woensdag 26 juni 2019):

Leerlingen schrijven brief aan burgemeester

In het kader van het project rondom 75 jaar bevrijding (september 2019) schreven de kinderen van Basisschool Bocholtz een brief aan de burgemeester van de gemeente Simpelveld. Doel van deze brieven was om het monument aan het Oranjeplein te Simpelveld meer onder de aandacht te brengen. De begeleidende brief van de leerkracht kunt u hierbeneden lezen:

Zoals u weet, vinden er op dit moment achter de schermen grootse werkzaamheden plaatst om de herdenking van “75 jaar bevrijding Zuid-Limburg” vorm te geven. Onze school, BS Bocholtz, werkt al vanaf het begin nauw samen met de organisatie van deze herdenking.
In september en oktober zal dit op onze school volledig tot uiting komen middels een aantal weken durende projectperiode.

Uiteraard vinden wij het ook belangrijk, dat dit onderwerp jaarlijks onder de aandacht wordt gebracht. In dat kader hebben wij met onze leerlingen gesproken over wat de Tweede Wereldoorlog o.a. voor Bocholtz en Simpelveld heeft betekend. Vandaar dat wij ook hebben gesproken over het oorlogsmonument op het Oranjeplein. Een monument met heel veel historische waarde. Voor de huidige generatie jeugdigen zijn alleen de namen van dezer personen niet afdoende om dit gedachtengoed te laten voortleven. Omdat het voor de kinderen belangrijk is dat zij meer te weten kunnen komen over de verhalen achter deze namen, hebben zij een brief geschreven, gericht aan u. Van al deze brieven hebben de kinderen drie brieven uitgekozen. Deze brieven vindt u als bijlage bij deze brief.
Wij hopen dat de inbreng van de kinderen ertoe bijdraagt dat u in ieder geval de mogelijkheden onder de loep zal nemen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een zogenaamde informatiekubus bij het oorlogsmonument.

Namens ondergetekende, alvast bedankt voor het lezen van de brieven. Wij hopen natuurlijk een reactie terug en dat u het verzoek in overweging zult nemen.

Drie leerlingen kregen ook een brief terug van Dhr. Richard de Boer. Deze brieven van de leerlingen en de reactie van de burgemeester aan alle kinderen van onze school is als volgt:

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details