Je bevindt je nu hier: Schoolinfo > Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging Basisschool Bocholtz

Onze school heeft een oudervereniging, waarin ouders samen met leerkrachten zich inzetten om het onderwijs op school zo goed mogelijk te laten verlopen op een zo aangenaam mogelijke manier.
Doelgroep van de oudervereniging zijn de KINDEREN!!!

De oudervereniging organiseert zelf of verleent medewerking aan verschillende activiteiten tijdens en buiten de schooltijd. Verder ondersteunt de oudervereniging activiteiten op financieel vlak zoals de schoolreisjes en schoolverlaterskamp. Wij vergaderen 1 keer per 6 weken en hebben daarnaast direct overleg met de directie.

Het algemeen bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders met kinderen uit verschillende groepen. Ouders zijn van harte welkom om zich aan te melden bij een van de leden van het algemeen bestuur. De leden van het algemeen bestuur staan vermeld op deze site en zijn ook bekend bij de leerkrachten.

Bij de organisatie of uitvoering van de activiteiten ontstaat soms de behoefte aan uitbreiding van het aantal ouders, hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. Deelname aan de werkgroep is vaak leuk, gezellig en bevordert de betrokkenheid.
Om deze organisatie of uitvoering van de activiteiten kunnen blijven doen, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Bij inschrijving van uw kind aan het begin van het schooljaar, vragen wij € 10,00, bij inschrijving NA 1 januari van het lopende schooljaar vragen wij € 6,00 aan ouderbijdrage.

Activiteiten die georganiseerd worden door de oudervereniging:

  • Sinterklaas
  • Kerstlunch
  • Koningsdagontbijt
  • Goede doelen actie
  • Pasen
  • Schoolfotograaf
  • Bezoek aan de bakker door de communicantjes/ communie versieringen etc
  • Bijdrage schoolreisjes en schoolverlaterskamp
  • Traktaties bij boerderijbezoek met dierendag, bij de herfstwandeling, het verkeersdiploma, EHBO diploma, spellencircuit, laatste schooldag en nog veel meer.

Na het lezen van al deze activiteiten zal het duidelijk zijn dat dit alles enorm veel geld kost. De voornaamste bron van inkomsten vormt de ouderbijdrage die de ouders voor hun kind(eren) per schooljaar betalen. Indien ouders of verzorgers in een situatie verkeren dat zij het bedrag niet kunnen betalen, kunnen zij met de brief van het bestuur van de oudervereniging, inhoudende het verzoek om betaling van de bijdrage, zich wenden tot de Stichting Leergeld Parkstad. Het bedrag kan dan in overleg vergoedt worden. Ook kunt u altijd in zo’n situatie overleggen met de oudervereniging of de directie van de school. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangen de ouders/ verzorgers een brief via de penningmeester van de oudervereniging. Hierin staat de betalingswijze vermeldt. Overmaken kan in ieder geval op rekeningnummer: NL 25 RABO 0107989220 ten name van de r.k. oudervereniging Bocholtz onder vermelding van voor en achternaam van uw kind en de groep waarin het kind zit.

Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer