Je bevindt je nu hier: Schoolinfo > Oudervereniging

Oudervereniging

Katholieke Oudervereniging Bocholtz
Ruim 85% van alle ouders met lln. op BS Bocholtz zijn lid. De oudervereniging is een stichting met als alge­meen bestuur, de Ouderraad. De samenwerking met de school verloopt hoofdzakelijk via het algemeen bestuur. Op deze wijze heeft de oudervereniging een goede ingang op de school om wensen en/of vragen welke onder de ouders leven naar voren te brengen en constructief mee te werken aan het hele onderwijsgebeuren.
Ouderparticipatie = deelnemen en deelhebben. Ouderparticipatie is om tweeërlei redenen van belang. Ten eerste om bij de ouders de betrokkenheid bij de schoolactiviteiten te vergroten. Ten tweede om via de weg van mee-we­ten te komen tot meedenken en meebeslissen. De bestuursleden van de oudervereniging willen bruggenbouwers tussen ouders en school zijn. Wij nodigen U graag uit om nader kennis te maken met de oudervereniging. Door met ons mee te doen, maakt U de school tot Uw school.
 
Taken van de oudervereniging
Contact onderhouden met de ouders
Eenmaal per jaar houdt de oudervereniging de jaarvergadering op school. Hier kunnen nieuwe kandidaten het bestuur wijzigen en/of aanvullen. Daar bestaat tevens de gelegenheid voor alle leden het bestuur ter verantwoording te roepen en wensen en/of vragen kenbaar te maken. Uiteraard wordt ook hier, mede aan de hand van het financiële verslag, de contributie vastgesteld.
 
Inspraak
Een aantal keren per jaar voert de ouderraad overleg met de directie van de school.
Een aantal keren per jaar is er contact met de Medezeggenschapsraad (MR)
 
Financiële ondersteuning
Jaarlijks wordt in overleg tussen ouderraad en school bezien op welke wijze financiële steun kan worden geleverd bij activiteiten zoals projecten – sport- en spelactiviteiten – vieringen - culturele activiteiten 
 
Ouderbijdrage
Om al deze activiteiten financieel mogelijk te kunnen maken, vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage van €10,00 per kind voor schooljaar 2022 – 2023:

  • Bij instroom na 1 januari 2023, bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 6,00 per kind.
  • Bij instroom na 1 april 2023, bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 4,00 per kind.

De bijdrage zal geïncasseerd worden via Isy. Per transactie komt er € 0.50 bij.
 
Werkgroep

De werkgroep bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste ouders die ondersteunen bij de georganiseerde activiteiten. De communicatie met de werkgroep verloopt via een groepsapp op whatsapp. Indien bij een activiteit hulp nodig is, zal er een bericht geplaatst worden in de groepsapp. Wilt u deelnemen aan deze groepsapp, neem dan contact op via het emailadres van de oudervereniging.
 
Katholiciteit
De oudervereniging hecht er waarde aan om mede uitdrukking te geven aan de katholiciteit in de vorm van vieringen, bv. St. Maartensviering, Kerstmis, Carnaval en Pasen.
Dit in nauwe samenwerking met de parochie.
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen- en of opmerkingen dan kunt contact opnemen met het secretariaat van de oudervereniging via ouderverenigingbsbocholtz@gmail.com
 
Activiteiten die gedaan worden of financieel ondersteund worden door de Oudervereniging    

Dit is het vaste programma. Per schooljaar zal er bekeken worden welke extra activiteiten georganiseerd kunnen worden.  
 

Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer