Je bevindt je nu hier: Historie > BS Bocholtz 2001-heden

BS Bocholtz 2001-heden

Basisschool Bocholtz (2001-heden)

 

Eind 90er jaren worden enkele knelpunten pijnlijk zichtbaar. Bezuinigingen door de overheid hebben tot gevolg dat met name het gebouw van basisschool De Bongerd dusdanig onderhoud nodig heeft, dat het schoolbestuur zich afvraagt of deze investeringen wel verantwoord zijn. Pikant detail hierbij is ook nog dat het gebouw half leeg staat. Tevens wordt pijnlijk duidelijk dat de daling van het leerlingenaantal in heel Bocholtz stevig doorzet: van ca. 700 in de 70er jaren tot ruim 500 in 2005. Ook in de jaren hierna zal de daling blijven doorzetten.

Al vrij snel komen bestuur en directies tot de conclusie dat samengaan van beide scholen de beste oplossing is voor structureel, kwalitatief basisonderwijs voor geheel Bocholtz. (in september 2016 is dit aantal gedaald naar 335 !)

Plannen worden gesmeed en per 01-08-2001 fuseren De Bongerd en Op jen Bies tot Basisschool Bocholtz. De groepen 1 t/m 5 worden gehuisvest aan de Wijngracht en de groepen 6 t/m 8 aan de Groeneboord. In oktober 2004 is de ver(nieuw)bouw in de Wijngracht gereed en zijn alle groepen weer onder één dak gehuisvest. Op zondag 9 oktober 2005 kon de gemeenschap Bocholtz kennismaken met het nieuwe gebouw, waarin naast de basisschool ook de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van Humankind gehuisvest is. Van deze “Open Dag” werd massaal gebruik gemaakt. Een diashow kunt u bekijken middels de button “informatief” en vervolgens “fotoboek”. Directeur van de fusieschool is dhr. Jo Smeets, die per 1 augustus 2014 wordt opgevolgd door dhr. Bart Thonen.
Tot 2013 was het leerlingenaantal meer dan voldoende om van alle leerjaren minimaal twee groepen te formeren, waarbij als beleidslijn gold, dat vooral in de onderbouw de groepen zo klein mogelijk werden gehouden: liefst drie i.p.v. twee groepen.
Helaas moest men voor het schooljaar 2013-2014 de eerste cominatieklas formeren. Er werd gekozen voor een combi 5/6, waarbij er ook nog een reguliere 5e en 6e klas waren.
Tevens werd als nieuw beleid aangehouden, dat de groepen 3 en 8 zo lang als mogelijk buiten de combinatiegroepen bleven. Hiervoor zijn tal van praktische, organisatorische en didaktische redenen aan te voeren.
Helaas werd voor het schooljaar 2016-2017 een tweede combigroep noodzakelijk, zodat er nu ook een combi 4/5 en 6/7 geformeerd is. In het schooljaar 2018-2019 is er maar weer 1 combigroep, dankzij de werkdrukverlagende middelen van de overheid, te weten: groep 5/6. Bart Thonen wordt in datzelfde schooljaar definitief opgevold door Dhr. Remco Königs, die na een interim-directeurschap, de komende schooljaren voor Bs Bocholtz de taak van directeur op zich zal nemen.

 

Leerkrachten

Bijgewerkt t/m schooljaar 2016-2017

Schoolverlaters

Bijgewerkt t/m schooljaar 2016-2017
Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer