Je bevindt je nu hier: Informatief > Archief

Nieuwsarchief 2017

Schenking Bócheser Printementjer


Ook dit jaar ontving de basisschool Bocholtz een donatie van maar liefst € 250,00 van de Bocheser Printementjer om de carnavalsactiviteiten op de basisschool financieel te ondersteunen. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Ook dit jaar staan weer diverse zietsoengen en de grote carnavalsrevue op het programma. Op dinsdag 9 januari a.s. starten we met de voorbereidingen.
11-12-2017

Sinterklaasfeest 2017

Sinterklaas in een stoere coole Dodge…
“Feest met een gouden randje" was het thema van het Sinterklaasfeest op Basisschool Bocholtz.

Het was weer een hele happening bij Basisschool Bocholtz op vrijdag 1 december jl. Voor de vijftiende keer kwam Sinterklaas met zijn pieten op ludieke wijze aan. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 en hun leerkrachten stonden buiten op het schoolplein om Sinterklaas en de pieten op te wachten. Veel ouders waren erbij om dit feest mee te kunnen maken. Het thema van dit jaar was “Feest met een gouden randje." Dit zorgde ook dit jaar voor de nodige spanning.

Er werden liedjes gezongen en een aantal keren werd er tot drie geteld en heel hard SINTERKLAAS geroepen. Omdat het dit jaar voor de VIJFTIENDE keer was dat Sint op Basisschool Bocholtz aankwam werd er tot vijftien geteld. Dit hielp! Daar kwamen de zwarte pieten begeleid door ‘bodyguards´ van groep 8. Niet veel later kwamen Sinterklaas en nog een aantal pieten aan in een coole zwarte Dodge.

De kinderen van groep 8 voerden een dansje op en er waren drie solisten die het liedje van Pietje Pablo ten gehore brachten.Sinterklaas werd welkom geheten en tot slot werden er nog gezellige sinterklaasliedjes gedraaid en werd er gezongen en gesprongen door de hele school.Sint en zijn pieten werden daarna naar binnen begeleid, gevolgd door alle kinderen. Er werden twee vieringen voor Sinterklaas gehouden in de mooi versierde aula van de school. De kinderen hadden weer goed hun best gedaan: iedere groep liet leuke optredens zien aan Sinterklaas.

´s Middags werden er surprises gehouden in de groepen 5 t/m 8. Sinterklaas en de pieten kwamen gezellig langs en bewonderden deze surprises. In de groepen 2 en 3 bracht Sint nog even een bezoek en om 14.30 uur werden Sint en zijn pieten uitgezwaaid door de groepen 2, 3, 4 en hun leerkrachten. Namens het Sinterklaascomité kregen alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 deze dag een zak snoep en een cadeautje. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kregen ook een zak snoep en cadeaus (boeken, spellen…) voor de hele klas.

Ook dit jaar kunnen we weer zeggen: het Sinterklaasfeest op Basisschool Bocholtz was weer GESLAAGD VOOR JONG EN OUD!

19-12-2017

PowerPoint met groepsinformatie

Via de knop 'groepen' bovenaan deze pagina kunt u de klas van uw kind selecteren. Hier vindt u o.a. een PowerPoint met de belangrijkste groepsinformatie van dit schooljaar. U moet denken aan info over de schoolvakken, uitstapjes, de rapporten en de regels in de klas. Deze PowerPoints zijn omgezet naar PDF, waardoor ze in principe door iedereen thuis geopend kunnen worden. Veel leesplezier!
02-10-2017

Afscheid René & Rita Grooten en Dhr. Paul Franssen

We nemen afscheid van BS Bocholtz

Rita en Rene Grooten zijn bezig aan hun laatste werkdagen als leerkracht. Na resp. 27 en 42 actieve dienst maken zij beiden gebruik van de mogelijkheid van keuze-pensioen. Beiden zijn bijna uitsluitend werkzaam geweest op de vijf Bocholtzer basisscholen, te weten St. Aloysiusschool, St.Vincentiusschool, BS De Bongerd. BS Op jen Bies en de huidige BS Bocholtz.

Naast hun werkzaamheden in het onderwijs zijn zij ook altijd actief geweest in het verenigingsleven. Rita was jarenlang leidinggevende bij Scouting Bekkerveld en secretaresse van de Fotoclub Bocholtz, terwijl René vele jaren het secretariaat van zowel Sportclub'25 als ook de Verenigingsraad Bocholtz op zich nam. Ook was hij jarenlang lid van het K.N.V.B.-parlement en competitieleider van de pupillen district Zuid II. Deze activiteiten hebben zij langzamerhand afgebouwd om de aandacht te verleggen naar hun 5 kleinkinderen en hun hobby reizen.

Tijdens haar loopbaan heeft Rita in alle groepen lesgegeven: van groep 1 t/m 8. De laatste jaren was zij vooral actief in de onderbouw en vulde zij de CV en BAPO in van haar collega's. Haar hobby fotografie gebruikte zij om alle schoolactiviteiten op de gevoelige plaat vast te leggen.
René had naast groep 8 nog een uitgebreid takenpakket. Zo was hij ICT- en sportcoördinator (o.a. schoolvoetbal-, kokertrefbal- en slagbaltoernooi), één der kartrekkers van het carnaval en cabaret, alsook mede-organisator van de schoolverlatersdagen. Nu kunnen jonge leerkrachten met al hun energie en idealisme deze taken overnemen.

Een foto-impressie van de afscheidslunch op woensdag 5 juli j.l. treffen jullie in ons fotoboek aan: INFORMATIEF - FOTOBOEK - JUBILEA & AFSCHEID.

Afscheid Paul Franssen


Aan het einde van dit schooljaar nemen wij ook afscheid van de heer Paul Franssen. De heer Franssen was jarenlang tien jaar lang als vrijwilliger aan onze school verbonden.
Daarnaast was de heer Franssen de vaste chef-kok tijdens de schoolverlatersdagen. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid!

Een foto-impressie treffen jullie aan in ons fotoboek aan: INFORMATIEF - FOTOBOEK - JUBILEA & AFSCHEID.


04-09-2017

Laatste schooldag in beeld

Op de laatste schooldag nemen de schoolverlaters afscheid van onze basisschool. Dit gebeurt altijd op een unieke wijze: de duizendpoot.
Ook hebben zij van de oudervereniging een prachtig schoolverlatersdagenboekje 2017 ontvangen, ontworpen door mevrouw Karin Nieuwenhuizen-Eken. De jongen en meisje met de meest oroginele foto (Malte Waelen en Eef Vluggen) kregen het eerste exemplaar uitgereikt. Juf Fleur Franssen bedankte Karin voor haar voortreffelijk werk.
Nu kunnen de kinderen genieten van een welverdiende vakantie, om vanaf 28 augustus aanstaande te starten in het voorgezet onderwijs. Hierbij wensen wij hen veel succes toe! Tenslotte werd de balustrade bij de ingang omgedoopt in het "René Grooten Jeländer"; een actie met een knipoog.

13-07-2017

BS Bocholtz staakt 5-10-'17

BS Bocholtz staakt op 5 oktober!Afbeeldingsresultaat voor staken onderwijs
BS Bocholtz doet mee aan de landelijke stakingsactie op 5 oktober aanstaande. Onderwijsstichting MOVARE ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg. Onderwijsstichting MOVARE vindt ook dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan. Deze en méér info vindt u in onderstaande brief.
06-10-2017

Diaserie cabaret 2017

Het 4e cabaret van onze schoolverlaters is weer een groot succes geworden. In ons fotoboek vindt u een uitgebreide fotoreportage.
10-07-2017

Fotoreportage SVD'17

Vanaf vrijdag 14 juli a.s. om 12.00u is een uitgebreide fotoreportage te zien van de schoolverlatersdagen 2017 op De Spar in Haelen. Kijk hiervoor in het fotoboek van deze website !
04-07-2017

Diaserie Romeins festival


Dit jaar werd voor de 3e keer het Romeins festival Sempervivetum georganiseerd in het Bongerdpark.
Als bezoeker waande men zich terug in de Romeinse tijd, wandelend door militaire marskampen of langs de stalletjes van Gallo-Romeinse handelaren. Men kon ook deelnemen aan één van de vele activiteiten voor jong en oud, een lezing volgen of wandelen langs Romeins erfgoed, genieten van een Romeins hapje of drankje. Een uitgebreid fotoverslag vindt u in ons fotoboek onder projecten.
21-04-2017

Eindfuif groep 8Onder de kop "informatief" vinden jullie het fotoboek. In het fotoboek staat ook de knop "einde schooljaar".
Kies het huidig schooljaar en je vindt een uitgebreide reportage van de eindfuif op donderdag 22 juni 2017.
27-06-2017

SVD'17: wederom geslaagd
De schoolverlatersdagen 2017 zijn teneinde en we mogen zonder enige vorm van overdrijving stellen, dat het 4 prachtige dagen waren. Een prima sfeer met uitstekend weer.
Op vrijdag 14 juli a.s., de laatste schooldag, zullen de leerlingen een dia-presentatie te zien krijgen. Deze is vanaf deze vrijdagmiddag (12u) ook op onze website te zien.
Tevens krijgen de leerlingen het prachtige Schoolverlatersboek 2017 uitgereikt, waarin o.a. ook tal van foto's van SVD'17 zijn opgenomen. Dit boekwerk wordt ter beschikking gesteld door de Ouderraad Bocholtz. Vormgeving: Karin Nieuwenhuizen-Eken.

04-07-2017

Gambia-actie: € 4241,27

Geslaagd bezoek Gambia


Onlangs bezochten Rita en René Grooten de onderwijsprojecten in het West-Afrikaanse Gambia, die o.a. ondersteund worden door de adventsactie van BS Bocholtz. De uitvoering, ondersteuning en controle van deze projecten is in handen van de stichting Hand-in-Hand Gambia. Het project, dat vooral dit jaar in de belangstelling stond, was 'Jadu's Daycare & Nursery School" in Lamin-Village. Deze school is een particulier initiatief van het gedreven echtpaar Fatmata en Mohammed Sissoho.

In januari is men gestart met de bouw van 4 klaslokalen voor de nieuw op te richten Lower Basic School. De ruwbouw is bijna klaar en inmiddels zal de dakbedekking ook wel gereed zijn, zodat gestart kan worden met de verdere inrichting.


In het fotoboek van deze website vindt U een zeventigtal dia's, die een mooi beeld geven van het bezoek van Rita en René en de voortgang van het project.
Ga naar: Informatief Fotoboek GambiaDe eindstand bedroeg: € 3.014,27 !

De opbrengst van de vastenactie van onze parochie H.Jacobus de Meerdere zal dit jaar ook besteed worden aan dit onderwijsproject in Lamin Village in Gambia (West-Afrika). Inmiddels is ook hier het eindbedrag bekend: € 1227,00.

Het eindbedrag is dus maar liefst € 4241,27 Inmiddels is reeds € 4100,00 overgeboekt en geïnvesteerd, terwijl het resterende bedrag geïnvesteerd is in kleine projectjes, zoals het opzetten van een schoenenzaakje en het uitbreiden van een kleine lodge.


We willen iedereen, die op de een of andere wijze heeft bijgedragen aan dit fantastische succes van harte danken.
04-07-2017

Adventsactie 2016

ADVENTSACTIE 2016

In de afgelopen 8 jaren hebben wij met de ongeveer € 11.000 ,die de leerlingen van basisschool Bocholtz in het spaarpotje hebben gedaan, heel veel mooie dingen kunnen doen voor het stimuleren van het onderwijs in het straatarme Gambia. We hebben jullie middels de adventsbrieven, onze website, Facebook en de plaatselijke weekbladen voortdurend op de hoogte gehouden van onze activiteiten op de St. Andrewsschool (Berending) en de Nursery School in Faraba Kairaba.

Drie jaar geleden hebben wij een geschikte partner gevonden in de Stichting Hand-in-Hand Gambia, die ook onze doelen nastreeft. De school in Faraba Kairaba hebben wij voorzien van 120 leerlingensetjes, een eetzaaltje, een muur met poort als omheining van het schoolterrein en de schooltuin. Daarnaast hebben wij speeltoestellen geplaatst en heeft de stichting een mooi dorpshuis en een gezondheidscentrum voor de plaatselijke gemeenschap gebouwd. Let wel: alle activiteiten zijn door de Gambianen zelf uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers van de stichting.


Met de adventsactie 2016 zouden wij graag een start willen maken met het realiseren van vier leslokalen voor de gloednieuwe primaryschool in Lamin-Village. Op de website www.bsbocholtz.nl staat uitvoerige informatie over dit afsluitende project in het West- Afrikaanse Gambia. Inmiddels hebben Rita en René een lezing gehouden bij de vrouwenorganisatie Zij-Actief. Na afloop kregen zij de toezegging, dat de door hen georganiseerde kerstcollecte geheel ten goede zal komen aan dit Gambia-project: € 325,00 ! Ook bij de Kerst-In van Sportclub'25 hebben wij een lezing gehouden, die uiteindelijk € 345 opleverde. Beide verenigingen worden hartelijk bedankt voor deze geweldige geste !

De eindstand op dinsdag 14 februari j.l. bedroeg: € 3.014,27 !

Inmiddels is reeds € 3.000 overgemaakt naar het project in Gambia. Ze zijn inmiddels o.l.v. Nederlandse vrijwilligers van de Stichting Hand-in-Hand Gambia gestart met de bouwwerkzaamheden. Over een aantal weken zullen de leerkrachten Rita en René Grooten het project in Lamin Village persoonlijk (op eigen kosten) gaan bezoeken om zodoende verslag te kunnen uitbrengen aan alle sponsoren van de adventsactie 2016.
We willen iedereen, die op de een of andere wijze heeft bijgedragen aan dit fantastische succes van harte danken.
24-01-2017

Vakanties 2017 - 2018

Omdat vele ouders hun vakanties lang van tevoren moeten plannen volgen hier de data voor de volgend vakanties:

Pasen
maandag 17 april 2017

Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2017

Hemelvaart
25 t/m 26 mei 2017

Pinksteren
maandag 5 juni 2017

Zomervakantie 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

De volgende data zijn nog onder voorbehoud, omdat de GMR hiermee nog moet instemmen:

Herfstvakantie 2017
16 t/m 20 oktober 2017 (ovb)

Kerstvakantie 2017-2018
25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Carnavalsvakantie
12 t/m 16 februari 2018

Paasmaandag 2018
2 april 2018

Meivakantie 2018
23 april 2018 t/m 4 mei 2018

Hemelvaart 2018
10 en 11 mei 2018

Pinkstermaandag 2018
21 mei 2018

Zomervakantie 2018
9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018
21-03-2017

Centrale Eindtoets Primair Onderwijs 2017Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april 2017 zal voor de derde keer in de geschiedenis van het Nederlandse basisonderwijs de "Centrale Eindtoets Primair Onderwijs" in de groepen 8 worden afgenomen.

De onderdelen taal (inclusief begrijpend lezen) en rekenen (inclusief studievaardigheden) zullen tijdens deze drie ochtenden centraal staan. Iedere toetsdag wordt afgesloten met een onderdeel van wereldoriëntatie (aardrijkskunde - geschiedenis - natuur en techniek).

Rond half mei 2017 wordt de uitslag van de Centrale Eindtoets PO verwacht. De schooladviezen en aanmeldingen zijn reeds voor 17 maart j.l. geschied. De uitslag van deze toets geldt als "second opinion" voor zowel ouders, leerlingen als groepsleerkrachten.
21-03-2017

H.VormselOp vrijdag 31 maart a.s. ontvangen 38 schoolverlaters van de basisschool Bocholtz het H.Vormsel in de parochiekerk Jacobus de Meerdere te Bocholtz. De kerkdienst begint om 19.00u en het sacrament van het vormsel zal de schoolverlaters worden toegediend door vicaris-generaal Mgr.Dr. H. Schnackers van het bisdom Roermond.


Het is wenselijk dat, indien mogelijk, beide ouders bij de plechtigheid aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden door bv. peter en / of meter. De banken van het middenschip worden voor deze gelegenheid gereserveerd voor ouders en vormelingen. Hier neemt U zoveel mogelijk van voren af de plaatsen in. Overige familieleden kunnen elders in de kerk plaatsnemen.
21-03-2017

Staking

Op dinsdag 27 juni krijgen alle leerlingen een uur minder les.
Het team van onze school neemt deel aan de landelijke staking.

In de bijgevoegde brieven leest u alle bijzonderheden.
Op dinsdag 27 juni start de school om 09.30 uur.
Wij organiseren tijdens het eerste uur geen kinderopvang!

Lees de bijlagen:


ouderbrief BS Bocholtz


brief bestuur Movare

22-06-2017

Afscheid Rita en Rene GrootenRita en Rene Grooten zijn bezig aan hun laatste werkdagen als leerkracht. Na resp. 27 en 42 actieve dienst maken zij beiden gebruik van de mogelijkheid van keuze-pensioen. Beiden zijn bijna uitsluitend werkzaam geweest op de vijf Bocholtzer basisscholen, te weten St. Aloysiusschool, St.Vincentiusschool, BS De Bongerd. BS Op jen Bies en de huidige BS Bocholtz.

Naast hun werkzaamheden in het onderwijs zijn zij ook altijd actief geweest in het verenigingsleven. Rita was jarenlang leidinggevende bij Scouting Bekkerveld en secretaresse van de Fotoclub Bocholtz, terwijl René vele jaren het secretariaat van zowel Sportclub'25 als ook de Verenigingsraad Bocholtz op zich nam. Ook was hij jarenlang lid van het K.N.V.B.-parlement en competitieleider van de pupillen district Zuid II. Deze activiteiten hebben zij langzamerhand afgebouwd om de aandacht te verleggen naar hun 5 kleinkinderen en hun hobby reizen.

Tijdens haar loopbaan heeft Rita in alle groepen lesgegeven: van groep 1 t/m 8. De laatste jaren was zij vooral actief in de onderbouw en vulde zij de CV en BAPO in van haar collega's. Haar hobby fotografie gebruikte zij om alle schoolactiviteiten op de gevoelige plaat vast te leggen.
René had naast groep 8 nog een uitgebreid takenpakket. Zo was hij ICT- en sportcoördinator (o.a. schoolvoetbal-, kokertrefbal- en slagbaltoernooi), één der kartrekkers van het carnaval en cabaret, alsook mede-organisator van de schoolverlatersdagen. Nu kunnen jonge leerkrachten met al hun energie en idealisme deze taken overnemen.

Op woensdag 5 juli a.s. bieden zij hun collega's een afscheidslunch aan, terwijl de laatste werkdag voor beiden op vrijdag 14 juli a.s. geprogrammeerd is.
20-06-2017

inschrijven KVW Bocholtz


Inschrijven voor het Kinder Vakantie Werk Bocholtz kan op de volgende dagen op onze basisschool:

dinsdag 4 juli: 15.15u - 16.00u
woensdag 5 julï: 12.00-13.00u
22-05-2017

ISY m.i.v. maandag 8 mei 2017


Vanaf maandag 8 mei 2017 maakt BS Bocholtz gebruik van ISY. Dit systeem maakt het mogelijk om digitaal met u te communiceren. Het is dan ook niet langer noodzakelijk om brieven te verspreiden. Het programma is te gebruiken op uw smartphone, tablet of computer.

Wij adviseren u om regelmatig in te loggen, zodat u steeds op de hoogte bent van het laatste nieuws. Wanneer de leerkracht een belangrijk bericht heeft geplaatst, ontvangt u hiervan automatisch een melding.

Op 8 mei ontvangt u een unieke inlogcode. Uiteraard is het toegestaan om deze code te delen met familieleden, uw (ex)partner of oppas.

Mocht u vragen hebben m.b.t. het gebruik dan kunt u contact opnemen met Isy School via 0800 - 56 66 665 of support@isy-school.nl.

20-04-2017

3e plaats verkeersquiz

3e plaats Regiofinale Parkstad Verkeersquiz

We zijn trots op onze groep 7: met veel enthousiasme, samenwerking en sportiviteit hebben we gestreden om de eerste plaats. Maar helaas gingen De Schatkist (1e plaats) en De Spoorzoeker (2e plaats) ons voor. Groep 7a ging naar huis met een mooie 3e plaats en beker! Dubbel en dwars verdiend!! De busreis (heen en terug) naar de Vue in Kerkrade was goed geregeld en gezellig.

In het fotoboek vinden jullie onder de kop projecten een dertigtal foto's van deze geslaagde dag.
20-04-2017

Schoolvoetbal K.N.V.B.
De K.N.V.B. heeft de data voor de schoolvoetbalcompetitie 2016-2017 definitief vastgesteld.

De speeldata zijn als volgt:

regio-finale:
woensdag 17 mei 2017
(uitwijk: 24 mei)
sportcomplex sv Simpelveld
Zowel de meisjes als de jongens van BS Bocholtz hebben zich voor deze regio-finale weten te kwalificeren.

districtsfinale:
woensdag 7 juni 2017 te Tegelen (SC Irene)
landelijke finale:
woensdag 21 juni 2017 te Zeist

De poule-indeling van de regio-finale te Simpelveld is als volgt:

meisjes poule A:
14.00u De Meridiaan Simpelveld
15.15u De Keerkring Cadier en Keer
15.45u De Gansbeek 2 Meerssen
16.45u De Gansbeek 4 Meerssen
17.15u Scharn Maastricht
18.00u finale winnaar poule A - winnaar poule B
winnaar finale plaatst zich voor districtsfinale op woensdag 7 juni a.s. te Tegelen.

jongens poule B:
14.00u De Triangel Ulestraten
14.40u OBS Mesch Eijsden
15.40u Valkenburg
16.20u Tangram Eijsden
18.00u finale winnaar poule A - winnaar poule B
winnaar finale plaatst zich voor districtsfinale op woensdag 7 juni a.s. te Tegelen.
19-04-2017

bezoek aan WML


De groepen 7 brachten op 15 maart j.l. een bezoek aan WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) in Heel. De kinderen werden om 8.30 u opgehaald in de speciale "blauwe WML-bus". Aangekomen in Heel kregen de kinderen d.m.v. een maquette uitleg over de waterzuiveringsinstallatie. Daarna konden ze in groepjes aan de slag met maar liefst 10 tablets! De antwoorden hoefden niet meer in boekjes genoteerd te worden. Zo was ook het watercentrum vernieuwd. De kinderen konden zich inleven in de rol van onderzoeker, operator, inspecteur, monteur of servicemedewerker.
Na het oplossen van de slagzin kregen de kinderen een lekkere beker (getapt) water (met vers fruit erin) en een stuk peperkoek. Vervolgens was er de rondleiding door de waterfabriek.
En tot slot uiteraard: de bijzondere terugreis in de ‘Amerikaanse schoolbus‘ waarbij de kinderen luidkeels meezongen.
Voor meer informatie: zie de geheel vernieuwde website www.watermakerslimburg.nl

Een fotoverslag vinden jullie in ons fotoboek onder "projecten" en vervolgens WML Heel.
04-04-2017

Mijnwerkers in groep 8

Op 18 en 19 mei a.s. zijn een aantal oud-mijnwerkers te gast bij de twee groepen 8 van onze basisschool. Gedurende een hele ochtend zullen zij de geschiedenis van de mijnwerkers en steenkolenmijnen in Zuidoost-Limburg weer tot leven te brengen. Voor de Bocholtzer kinderen een belangrijke historische verkenning, temeer omdat heel veel opa's op de mijnen rondom Bocholtz gewerkt hebben en bijna de gehele Bocholtzer gemeenschap dreef op deze economische pijler. Helaas is er nog maar heel weinig van terug te vinden, maar de gevolgen waren 40 jaar geleden voor Bocholtz heel erg groot: veel werkloosheid !
21-03-2017

Uit de oude doos: jeugd EHBO

28 Jaar geleden werden op de beide Bocholtzer basisscholen de eerste examens afgenomen van het Jeugd E.H.B.O.- A-examen.24-01-2017

Carnaval 2017

CARNAVAL 2017De carnaval 2017 is op basisschool Bocholtz uitbundig gevierd met een aantal zietsoengen en revue voor de ouders op donderdagavond. Een foto-reportage vindt u in het fotoboek onder het kopje carnaval 2016-2017. Veel kijkgenot en een prettige vakantie.


10-01-2017
Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer