Je bevindt je nu hier: Informatief > Archief

Nieuwsarchief 2016

Kokertrefbaltoernooi 2017

Op 19 december 2017 vond het kokertrefbaltoernooi plaats. Er werden een heel aantal spannende wedstrijden gespeeld tussen de verschillende teams. Alhoewel echt alle kinderen goed hun best hebben gedaan op deze sportieve middag, kan er maar 1 team de beste zijn. Een overzichtje van de winnende teams per groep:

Winnaars groep 6:Winnaars groep 7:Winnaars groep 8:


KNVB Schoolvoetbal

Planning schoolvoetbaldagen voor groep 7 en groep 8:
Eerste voorronde: 14 maart 2018 (uitwijkdatum 21 maart)
Tweede voorronde: 18 april 2018 (uitwijkdatum 25 april)
Regiofinale: 16 mei 2018 (uitwijkdatum 23 mei)
Districtfinale: 6 juni 2018
Landelijke finale: 20 juni 2018
06-12-2016

Kerstviering 2016

De kerstviering op BS Bocholtz zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 22 december a.s. (vrijdag 23 december a.s. geen les). De schooltijden voor groep 2 t/m 8 zijn aangepast: 8.30-14.00u.

Het programma ziet er in vogelvlucht als volgt uit:

08.30u start
08.45u kerstviering A-groepen in aula
09.15u kerstviering B-groepen in aula
09.15u kribjeswandeling A-groepen
10.00u kribjeswandeling B-groepen
vanaf 11.30u kerstlunch in groepslokalen
In de middaguren verzorgen de groepsleerkrachten een aangepast lesprogramma.
13-12-2016

Reünie schoolverlaters Op jen Bies 1986

Op zaterdag 19 november j.l. vond in D'r Aowe Kino de reünie plaats van de schoolverlaters van BS Op jen Bies uit 1986.
22-11-2016

Spelencircuit geslaagd

Op vrijdag 18 november 2016 vond voor de groepen 2 t/m 5 het jaarlijkse spelencircuit plaats. De kinderen hebben een fijne ochtend gehad, waarbij sportiviteit en samenwerking centraal stonden.
Een foto-impressie vindt u in ons fotoboek onder sport spelencircuit.

21-11-2016

Palmpasentocht groep 2

Op vrijdag 18 maart j.l. werd de Palmpasentocht voor de groepen 2 georganiseerd. Met medewerking van diverse ouders werden de palmkruisen moooi versierd, waarna men door het dorp trok.
20-03-2016

Informatie voortgezet onderwijs

Op donderdag 7 januari j.l. vond op onze school een informatieavond plaats voor alle ouders van de groepen 8, de schoolverlaters.
De betreffende groepsleerkrachten hebben alle mogelijkheden van voortgezet onderwijs binnen onze regio uitgelegd. Er was aandacht voor de zwaardere exameneisen in het VO. De mogelijkheid van het "Technasium" kwam ook ter sprake ! Ook op de volgende vragen werd een antwoord gegeven:
 • Wat is de MAVO XL ?
 • Vrij middelbaar onderwijs ook in Parkstad ?
 • Hoe verloopt de advisering en het digitaal aanmelden van de leerlingen bij het VO ?
Ook hadden bijna alle V.O.-scholen (uit de regio) de mogelijkheid benut om een powerpoint-presentatie, c.q. filmpje aan te leveren.
Wij verwijzen U in deze naar het kopje "Actueel" en kies vervolgens voor "Voortgezet Onderwijs".
12-01-2016

Het voortgezet onderwijs

Voor 1 april 2017 zullen onze 41 schoolverlaters een keuze moeten maken voor het volgend schooljaar. Het belangrijkste item is de keuze van het juiste niveau. Pas in de tweede plaats komt de keuze van de school. Op de ouderinformatieavond van dinsdag 17 januari a.s. (aanvang: 19.30u) zullen de leerkrachten van groep 8 de ouders uitvoerig inlichten over de vele mogelijkheden in zuidoost Limburg.
De gezamenlijke scholen van voortgezet onderwijs in Parkstad (exclusief Sophianum Gulpen) hebben een website ingericht speciaal voor de schoolverlaters en hun ouders. Hier vindt men alle belangrijke informatie op één plek: www.schoolkeuzeparkstad.nl
22-12-2016

Officiële opening bibliotheek Bocholtz


Op woensdag 18 januari a.s. vindt de officiële opening van de bibliotheek Bocholtz plaats, die thans gevestigd is in lokalen van de Brede School Bocholtz (ingang Biesweg). Rond deze opening is een heel programma gepland, waarbij de schrijver / dichter Erik van Os een belangrijke rol speelt.
De groepen 1 t/m 4 van basisschool Bocholtz zijn van 10.30u tot 11.00u welkom in de aula van de basisschool.
De groepen 5 t/m 8 komen vervoilgens van 11.15u tot 12.15u aan bod.

Om 12.15u is de officiële opening door wethouder Hub Hodinius van de gemeente Simpelveld in aanwezigheid van een afvaardiging van de leerlingen, leerkrachten en directie van de basisschool Bocholtz.
14-12-2016

Schenking Bocheser Printementjer

Ook dit jaar ontving de basisschool Bocholtz een donatie van maar liefst € 250,00 van de Bocheser Printementjer om de carnavalsactiviteiten op de basisschool financieel te ondersteunen. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Ook dit jaar staan weer diverse zietsoengen en de grote carnavalsrevue op het programma. Op dinsdag 10 januari a.s. starten we met de voorbereidingen.
13-12-2016

Sinterklaas in de bak van de tractor

“Taarten bakken" was het thema van het Sinterklaasfeest op Basisschool Bocholtz.

Het was weer een hele happening bij Basisschool Bocholtz op vrijdag 2 december jl.
Voor de veertiende keer kwam Sinterklaas met zijn pieten op ludieke wijze aan.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 en hun leerkrachten stonden buiten op het schoolplein om Sinterklaas en de pieten op te wachten. Veel ouders waren erbij om dit feest mee te kunnen maken. Het thema van dit jaar was “Taarten bakken".
Dit zorgde ook dit jaar voor de nodige spanning. Zou Sinterklaas nou eindelijk eens zonder problemen aankomen op school?

Terwijl de kinderen stonden te wachten werden er vragen aan de kinderen gesteld over het bakken van taarten en waarom deze toch allemaal mislukten? Hoe zouden we bakpiet kunnen helpen? Er werden liedjes gezongen en een aantal keren werd er tot drie geteld en heel hard SINTERKLAAS geroepen. Uiteindelijk kwam er een zwarte piet met een kleine tractor en een grote taartdoos in zijn hand, gevolgd door twee pieten met taartdozen. Ze waren naar de bakker gegaan om taarten te halen voor Sinterklaas, omdat ze er zeker van wilden zijn, dat ze lekkere taarten voor Sinterklaas zouden hebben.
Sinterklaas en een aantal pieten waren ze de avond ervoor kwijtgeraakt. Sint was op het dak van de bakker beland en daar gelukkig vanaf gehaald door een tractor met een bak, die wel zes meter de lucht in kon, eraan vast.
Gelukkig was alles weer goed gekomen: Sinterklaas was er weer met zijn pieten.

Sinterklaas werd welkom geheten en tot slot werd het lied “Sinterklaas geef me een cadeau" gedraaid en werd er gezongen en gesprongen door de hele school.

Sint en zijn pieten werden daarna naar binnen begeleid, gevolgd door alle kinderen. Er werden twee vieringen voor Sinterklaas gehouden in de mooi versierde aula van de school. De kinderen hadden weer goed hun best gedaan: iedere groep liet leuke optredens zien aan Sinterklaas.
‘s Middags werden er surprises gehouden in de groepen 5 t/m 8. Sinterklaas en de pieten kwamen gezellig langs en bewonderden deze surprises.
In de groepen 2, 3 en 4 bracht Sint nog even een bezoek en om 14.30 uur werden Sint en zijn pieten uitgezwaaid door de groepen 2, 3, 4 en de leerkrachten.
Namens het Sinterklaascomité kregen alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 deze dag een zak snoep en een cadeautje. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kregen ook een zak snoep en cadeaus (boeken, spellen…) voor de hele klas.
Ook dit jaar kunnen we weer zeggen: het Sinterklaasfeest op Basisschool Bocholtz was ook dit jaar een heel spektakel voor jong en oud!
Een uitgebreid fotoverslag vindt U onder de kop InformatiefFotoboekVieringenSinterklaas 2016-2017

06-12-2016

Drie Pieten op BS Bocholtz

Drie pieten bezochten Basisschool Bocholtz

Het was een hele verrassing voor de kinderen toen er op woensdag 23 november j.l. ineens drie zwarte pieten op bezoek kwamen. En het werd nog gekker, want er werd niet alleen met pepernoten gestrooid, maar ook met SPRUITEN. Hier snapten de kinderen niets van…
Dit had alles te maken met de mislukte taarten van de pieten, dat wilde maar niet lukken. (Ook bij het Sinterklaasjournaal gaat het steeds fout met het bakken van de taarten.)
De pieten op school hadden wel een recept, maar daar stonden CITROENEN bij. Tja, dat klinkt natuurlijk vooraan hetzelfde als spruiten. De kinderen wilden maar al te graag een handje helpen en het recept werd voorgelezen door juf Elly.
Ook meester Jean deed zijn best toen hij een schort om kreeg.

De kleuters waren gezellig in de speelzaal waar ook werd gezongen en gedanst.
In de groepen 3 lieten de kinderen zien wat ze al geleerd hadden. En in groep 4 en 5 waren de pieten onder de indruk wat ze daar al allemaal konden.

Tot slot nog even een bezoek aan de groepen van de bovenbouw op de speelplaatsen en weg waren ze.
We hopen ze natuurlijk weer terug te zien op vrijdag 2 december, uiteraard samen met Sinterklaas!

Hierbij een kleine sfeerimpressie van deze bijzondere ochtend!


 
06-12-2016

Adventsactie 2016

In de Adventstijd besteden wij elke maandagochtend aandacht aan de voorbereiding op het Kerstfeest (start 1e Advent maandag 28 november 2016 ). In dat korte bezinningsmoment rondom de adventskrans (in het eigen klaslokaal) zullen de leerlingen liedjes zingen, musiceren, korte teksten voordragen, een gebed uitspreken en natuurlijk worden de kaarsen aangestoken.

Wij (directie, leerkrachten en Ouderraad) vragen jullie om in de komende weken iets van jullie zak- centjes te geven voor het goede doel van onze adventsactie. Het geld kun je in de spaarvarkentje in je groepslokaal stoppen.
Particulieren, die een kleine bijdrage willen storten voor dit concrete, goede doel, kunnen het geld overmaken op:
rekeningnummer NL25 RABO 0107 9892 20 t.n.v. Oudervereniging Bocholtz o.v.v. actie Gambia !

In de afgelopen 8 jaren hebben wij met de ongeveer € 11.000, die de leerlingen van basisschool Bocholtz in het spaarpotje hebben gedaan, heel veel mooie dingen kunnen doen voor het stimuleren van het onderwijs in het straatarme Gambia. We hebben jullie middels de adventsbrieven, onze website, Facebook en de plaatselijke weekbladen voortdurend op de hoogte gehouden van onze activiteiten op de St. Andrewsschool (Berending) en de Nursery School in Faraba Kairaba.

Drie jaar geleden hebben wij een geschikte partner gevonden in de Stichting Hand-in-Hand Gambia, die ook onze doelen nastreeft. De school in Faraba Kairaba hebben wij voorzien van 120 leerlingensetjes, een eetzaaltje, een muur met poort als omheining van het schoolterrein en de schooltuin. Daarnaast hebben wij speeltoestellen geplaatst en heeft de stichting een mooi dorpshuis en een gezondheidscentrum voor de plaatselijke gemeenschap gebouwd. Let wel: alle activiteiten zijn door de Gambianen zelf uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers van de stichting.


Met de adventsactie van dit jaar zouden wij graag een start willen maken met het realiseren van vier leslokalen voor de gloednieuwe primaryschool in Lamin-Village. Op de website www.bsbocholtz.nl staat uitvoerige informatie over dit afsluitende project in het West- Afrikaanse Gambia. Inmiddels hebben de leerkrachten Rita en René Grooten een lezing gehouden bij de vrouwenorganisatie Zij-Actief. Na afloop kregen zij de toezegging, dat de door hen georganiseerde kerstcollecte geheel ten goede zal komen aan dit Gambia-project !


Zij zullen het project in Lamin in februari 2017 weer persoonlijk op eigen kosten gaan bezoeken.29-11-2016

Lezing mantelzorg

Op woensdag 10 november waren Hella Senden (consulent informele zorg, Mantelzorgers Parkstad) en Jo Vaessen (net als voorgaande jaren) op school om te vertellen over Mantelzorg.


Voorafgaande maakten de kinderen van groep 7 een tekening over het woord ‘Mantelzorg‘. Tijdens de lezing werden deze tekeningen besproken en werd duidelijk, dat niet alle kinderen wisten wat Mantelzorg betekende. Zo werden er tekeningen van ‘Superman‘ en de ‘Mantelschoonmaakservice‘ gemaakt.Gaandeweg werd duidelijk dat er ook kinderen waren, die wisten wat Mantelzorg betekende en hierover vertelden.
Veel kinderen kwamen erachter, dat ze zelf ook mantelzorger waren.

Dit werd nog meer duidelijk door het interview, dat gehouden werd met twee kinderen van groep 8, die vorig jaar ondervonden dat zij jonge mantelzorger waren. Dit maakte veel indruk op de kinderen van groep 7.


Onder het begrip ‘jonge mantelzorgers‘ wordt verstaan: kinderen en jongeren tot 24 jaar
die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of met een zieke opa/oma, die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake
zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of
verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om
thuiswonende kinderen die fysiek samenwonen met het zieke gezinslid.

Zorgen voor, zorgen over en zorgtekort
Jonge mantelzorgers:
* zorgen voor hun naaste door het geven van praktische of emotionele steun
* en/of maken zich zorgen over de zorgsituatie
* en/of komen daardoor zelf zorgtekort.

Verborgen zorgen
Er is ook vaak sprake van verborgen zorgen: de kinderen en jongeren laten hun eigen
zorgen en klachten niet duidelijk merken. Ze willen hun ouders niet met nog meer
problemen opzadelen. Ze vragen geen hulp en/of weten niet waar ze terecht kunnen.

Daarna werd er nog een folder en een gadget uitgedeeld.
Het was wederom een waardevolle lezing.
22-11-2016

Jadu's Primary School (Gambia)

Nieuw project in Gambia

Jadu‘s Nursery School & Daycare is een mooi project in het dorp Lamin Village, in de buurt van de grote stad Serrekunda (300.000 inw.)

Het is opgezet door Fatmata en Mohammed Sissoho; een zeer gepassioneerd stel dat de best mogelijk begeleiding aan kinderen wil bieden. Ze zijn het project drie jaar geleden gestart vanuit een gebouw dat toen nog diende als guesthouse. Allereerst hebben ze een daycare opgezet; dit was Fatmata‘s droom. De daycare ziet er heel mooi uit, zeker als je het vergelijkt met “het gemiddelde" in Gambia. Vervolgens volgde langzaam de uitbreiding met steeds meer klassen, tot ze ook een complete nursery school erbij hadden. Op het moment komen er dagelijks bijna 90 kinderen naar de daycare en nursery school!

Fatmata en Mohammed runnen het project samen en zijn zeer vooruitstrevend en ambitieus. Het onderwijs moet op een zo hoog mogelijk niveau liggen en er worden eisen gesteld aan het personeel. Ze werken gestructureerd en de kinderen behalen goede resultaten. Een voorbeeld voor veel scholen in Gambia!

Om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten is Fatmata in mei 2016, op eigen kosten, naar Nederland gekomen om twee weken mee te lopen op een Nederlandse basisschool. Dit heeft haar ogen nog veel meer geopend en ze is met heel veel ideeën teruggegaan naar Gambia. Deze probeert ze nu allemaal te implementeren in haar eigen project. Ook werkt ze regelmatig samen met Nederlandse vrijwilligers die een tijd bij haar project komen helpen.

Uitbreiding primary school
Fatmata en Mohammend beschikken over een groot leegstaand terrein achter hun huidige project, waar ze uiteindelijk heel graag een primary school (en in de toekomst misschien zelfs een secondary school?) willen bouwen. Fatmata wil het niveau van onderwijs binnen haar project graag zo lang mogelijk vasthouden bij de kinderen. Als de kinderen vanuit haar nursery school naar een reguliere primary school zouden gaan, zou de manier van lesgeven, maar ook de inhoud van de lesstof waarschijnlijk compleet anders en minder goed zijn. Dit wil ze voorkomen.
Vandaar dat ze zelf gestart zijn met de bouw van vier klaslokalen voor de primary school. Ze hadden vorig schooljaar (2015/2016) al een primary class 1 (in het gebouw van de nursery school). Dit alles financieren ze zelf vanuit het schoolgeld dat de ouders betalen en hun spaargeld! Uiteraard beschikken zij niet over grote financiële middelen en gaat de bouw dus stap voor stap. In juni 2016 is de overheid een kijkje komen nemen en die heef toen helaas aangegeven dat de primary school klaar moest zijn vóór de start van het nieuwe schooljaar (september 2016). Als dit niet zou lukken, zou het project geen toestemming meer krijgen om ook als primary school te opereren. Dit wilden Fatmata en Mohammed natuurlijk voorkomen! Ze zijn nog harder aan de slag gegaan om geld bij elkaar te krijgen om de school af te maken. Dit is helaas niet gelukt voor de deadline die het ministerie gesteld had. Hun harde werk werd echter wel gezien, want ze hebben uitstel gekregen.


Ze willen heel graag voor het einde van dit schooljaar de nieuwe klaslokalen af krijgen, zodat ze na de zomervakantie officieel kunnen starten als primary school. Dat zou toch geweldig zijn.

Wij gaan hen een handje helpen !!
22-11-2016

Conceptdata voortgezet onderwijs Parkstad

Let op ! onderstaande data zijn concept data

Scholen van het Bernardinuscollege

maandag 9 januari 19.00 uur infoavond **
dinsdag 10 januari 19.00 uur infoavond **
dinsdag 24 januari 19.00 uur infoavond technasium **
zaterdag 11 februari 10.00-14.00 uur open dag **

Beroepscollege PL

Locatie Brandenberg

maandag 23 januari 09.00 uur doedag ***
maandag 23 januari 19.00 uur infoavond *
zaterdag 28 januari 13.00-16.00 uur open dag **

Locatie Herle

donderdag 19 januari 19.00 uur infoavond *
woensdag 25 januari 19.00 uur infoavond *
zaterdag 18 februari 10.30-13.30 uur open dag **
dinsdag 21 februari 09.00-15.00 uur doedag ***

Locatie Holz

donderdag 2 februari 19.00 uur infoavond **
zaterdag 4 februari 11.00-15.00 uur open dag **

Locatie Katholieke school voor Praktijkonderwijs

dinsdag 17 januari 19.00 uur infoavond **
donderdag 26 januari 19.00 uur infoavond **
zaterdag 18 februari 10.00-13.00 uur open huis **

Locatie Openbare school voor Praktijkonderwijs

dinsdag 17 januari 19.00 uur infoavond **
donderdag 26 januari 19.00 uur infoavond **
zaterdag 18 februari 10.00-13.00 uur open huis **

Broeklandcollege

vrijdag 27 januari start 18.30 uur infoavond **
zaterdag 28 januari start 11.00 uur infodag **

Charlemagnecollege locatie Eijkhagen

woensdag 11 januari 13.30 uur kennismakingsmiddag ***
donderdag 12 januari 19.30 uur infoavond TTO **
dinsdag 17 januari 19.30 uur infoavond *
zaterdag 21 januari 10.00-14.00 uur open dag **

Citaverde College

dinsdag 10 januari 19.30 uur infoavond *
dinsdag 21 februari 19.30 uur infoavond *
woensdag 8 februari 13.30-16.00 uur doemiddag ***
zaterdag 4 februari 10.00-13.00 uur open dag **

Emmacollege

zaterdag 21 januari 10.00-13.00 uur open dag **
dinsdag 14 februari 19.00-21.00 uur doe-/infoavond **
woensdag 15 februari 19.00-21.00 uur doe-/infoavond **

Grotiuscollege

woensdag 25 januari 19.30 uur infoavond *
dinsdag 31 januari 19.30 uur infoavond *
zaterdag 4 februari 10.30-14.30 uur open dag **

Nieuwe Thermen

maandag 30 januari 19.00 uur infoavond *
woensdag 1 februari 19.00 uur infoavond *
zaterdag 4 februari 10.00-13.00 uur open huis **

Romboutscollege

dinsdag 10 januari 19.30-21.00 uur doe-/infoavond **
zaterdag 28 januari 10.00-13.00 uur open dag **

Sintermeertencollege

donderdag 19 januari 19.30-21.30 uur infoavond *
maandag 23 januari 19.30-21.30 uur infoavond *
maandag 6 februari 19.30-21.30 uur infoavond TTO **
zaterdag 18 februari 10.00-13.00 uur open dag **

Sint-Janscollege

maandag 6 februari 19.00 uur infoavond **
dinsdag 7 februari 19.00 uur infoavond **
woensdag 1 februari 14.30 uur demonstratielessen ***
woensdag 8 februari 13.00 en 14.30 uur demonstratielessen ***
maandag 13 februari 19.00 uur infoavond+demolessen TTO **
zaterdag 18 februari 10.00-13.30 uur open dag **

Vrijeschool

woensdag 18 januari 19.30 uur infoavond *
dinsdag 24 januari 19.30 uur infoavond *
zaterdag 11 februari 10.30-14.30 uur open dag **

* = alleen ouders
** = ouders en kinderen
*** = alleen kinderen

21-11-2016

Kindermishandeling

Er is een nieuwsbrief "Kindermishandeling" verschenen, die de problematiek van dit onderwerp nader belicht. Door op de PDF-knop te drukken kunt u de nieuwsbrief (1,86 MB) downloaden en desgewenst uitprinten.
16-11-2016

Nieuwe dienstregeling Arriva

Arriva, de maatschappij die het openbaar vervoer in Limburg voor de komende 15 jaar gaat verzorgen, heeft de nieuwe busverbindingen bekend gemaakt. Voor de gemeenschap Bocholtz betekent dit het volgende:

lijn 21
Hoensbroek - Heerlen - PLS * (Kerkrade) - Simpelveld - Bocholtz - Nyswiller - Lemiers - Vaals - Aken

lijn 24
Hoensbroek - Heerlen - PLS * (Kerkrade) - Simpelveld / Avantis - Bocholtz - Nyswiller
* PLS= Parkstad Limburg Stadion

lijn 610 (scholierenlijn) van maandag t/m vrijdag tijdens schooluren
Simpelveld - Bocholtz - Nyswiller - Wahlwiller - Gulpen - Margraten - Cadier en Keer - Maastricht

lijn 621 (scholierenlijn) van maandag t/m vrijdag tijdens schooluren
Baneheide - Kerkrade - Heerlen
10-11-2016

Fruitweide BS Bocholtz

‘Twee stuks fruit, twee stuks groente‘, wie kent die regel niet? Allerlei instanties komen met tips en trucs om te zorgen dat kinderen de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid eten. De basisschool in Bocholtz en de gemeente gaan dat ook doen. Op een heel bijzondere manier: er komt een fruitweide pal naast de school waar de leerlingen zelf het onderhoud doen en hun eigen fruit kunnen oogsten. Bovendien wordt het een heerlijke plek om te vertoeven. Wethouder Wiel Schleijpen: “Woensdag 30 november gaan we samen de eerste bomen en struiken planten. Wat zullen de kinderen enthousiast en trots zijn als de eerste bessen tevoorschijn komen. Zo wordt fruit ineens veel leuker."

De fruitweide wordt aangeplant op het terrein van het voormalige woonwagenkampje aan de Biesweg. Wethouder Schleijpen: “Omdat het stuk grond naast de school ligt, is het de moeite waard om er meer van te maken dan alleen maar een grasveldje. Als het terrein wordt ingericht met fruitboompjes en kleinfruit, omzoomd met een haag, dan kan de school de weide behalve voor het fruit ook gebruiken voor educatieve doeleinden en in de zomer voor buitenactiviteiten. Het idee is om het terrein ter adoptie aan te bieden aan de school. Datzelfde is ook gebeurt met het Hellingbos in Simpelveld, waar leerlingen elk jaar meehelpen met het onderhoud van het bos."

Het IKL Limburg heeft een inrichtingsplan gemaakt voor de fruitweide. Er komt een hoek met kleinfruit zoals allerlei besjes. Het worden late rassen zodat de oogsttijd niet midden in de zomervakantie is. Er worden twaalf fruitbomen geplant van voornamelijk appel en pruim. Er komt een plukhaag: een haag van zo‘n 10 meter van geleide braam en framboos.
Naast het fruit komt er ook een zithoek waar de mogelijkheid bestaat voor buitenlessen. Vlakbij de zithoek wordt een plek ingericht waar bloemen ingezaaid kunnen worden. Hierdoor krijgt de boomgaard letterlijk meer kleur en geluid met mogelijkheden voor ontdekking, beleving en natuur- en milieueducatie. Tot slot komen er een paar grote blikvangers bij zoals een notenboom, een kastanjeboom en een kersenboom. Rondom de fruitweide wordt een meidoornhaag geplant.

03-11-2016

Klaverbladgesprekken groep 1 t/m 7

KLAVERBLADGESPREKKEN gr. 1 t/m 7Met ingang van het schooljaar 2016 – 2017 starten wij met het organiseren van zogenaamde “klaverbladgesprekken". Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van ‘het klaverblad´ dat uw zoon of dochter op 7 september van de leerkracht krijgt. Dit blad, met een viertal vragen, wordt door de ouders thuis ingevuld en dient als houvast tijdens het kennismakingsgesprek. Wij vragen u om het ingevulde klaverblad samen met het strookje uiterlijk maandag 12 september bij de leerkracht in te leveren.

Tijdens het klaverbladgesprek komen wij als leerkracht belangrijke informatie te weten. Waar moeten wij het komende schooljaar aandacht voor hebben, waar liggen de kwaliteiten van het kind, wat zijn de hobby´s, vriendjes, sterke kanten of waar kun je als ouder echt van genieten. We leren elkaar tijdens dit gesprek beter kennen en kunnen verwachtingen naar elkaar toe uitspreken.
Dit contact met ouders is voor ons als leerkrachten belangrijk. Samen het beste uit het kind halen en gebruik maken van elkaars expertise werkt zo doeltreffend!

De gesprekken vinden plaats in week 3 t/m 5 van het schooljaar. Op het strookje kunt u uw voorkeur kenbaar maken. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Gezien de grootte van de school en de beschikbaarheid van de leerkrachten is het echter niet altijd mogelijk om broertjes en zusjes op één dag in te plannen. We doen ons best en vragen van u enig begrip in deze.

AANWEZIG OP SCHOOL:
Derde schoolweek
Maandag 19 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Dinsdag 20 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag 22 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Vierde schoolweek
Maandag 26 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag 29 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Vijfde schoolweek
Maandag 03 oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag 06 oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur


Schoolkalender en schoolgids BS Bocholtz 2016 - 2017

Ieder gezin ontvangt op de eerste schooldag via het jongste schoolgaande kind een beknopte versie van onze schoolkalender.
Wij hebben echter ook een uitgebreide digitale versie ter beschikking: de schoolgids BS Bocholtz 2016 - 2017.
Middels een klik op de PDF-knop kunt u deze schoolgids openen en eventueel afdrukken.
14-10-2016

Schoolfotograaf aanwezig
Op donderdag 29 september a.s.
komt de schoolfotograaf weer op school. Wij hebben dit jaar voor een andere fotograaf gekozen. Mevrouw Anne Jannes zal van elk kind een pasfoto maken. Uiteraard wordt ook van elke klas een groepsfoto gemaakt. U kunt de gewenste foto´s zelf via internet bestellen en betalen. Meer informatie volgt t.z.t..

20-09-2016

Nieuwsbrief nieuw schooljaar

Onze nieuwsbrief m.b.t. het nieuwe schooljaar

Alle belangrijke wetenswaardigheden, die betrekking hebben op het nieuwe schooljaar 2016 - 2017, zijn samengevat in een nieuwsbrief, die u kunt openen en afdrukken door op de onderstaande PDF-knop te drukken.

06-09-2016

Ouderinformatie-avond groep 8Op dinsdag 20 september a.s. ("Prinsjesdag") wordt voor alle ouders van onze toekomstige schoolverlaters een informatie-avond georganiseerd. De groepsleerkrachten van groep 8A en 8B zullen hen op de hoogte stellen over de activiteiten / bijzonderheden / nieuwigheden van groep 8. De aanwezigheid van alle ouders wordt op deze avond zeer op prijs gesteld. Aanvang: 19.30u. Vanaf 19.15u staat de koffie en thee gereed.


06-09-2016

Herfstcross 2016Op vrijdag 21 oktober a.s. stond de traditionele herfstcross voor de groepen 7 + 8 van de basisschool Bocholtz op het programma. In totaal waren er 81 deelnemers zijn. De route liep zoals altijd via de Wijngracht (start) - Biesweg - Orsbacherweg - Schiltjensweg - Vlengendalerweg - Wijngracht (finish).
Het bijna 10 jaar oude record van Ryan te Kampe uit 2007 (9.23 min.) werd deze keer verpulvert door Iggy Houben met de haast voor onmogelijk gehouden tijd: 8.34 min.
Bij de meiden van groep werd Simone Nieuwenhuizen eerste, hetgeen haar ook reeds gelukt was in groep 7.In groep 7 werd de cross gewonnen door Lenn Coupier (jongens) en Gwen Vliex (meisjes). Na de herfstvakantie ontvangen alle leerlingen een certificaat met hun persoonlijke toptijd.
06-09-2016

Kinderpostzegels 2016

GROEP 7 EN 8 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS & KAARTEN!


Vanaf woensdag 28 september tot en met vrijdag 7 oktober 2016 gaan bijna 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 van ruim 5.500 basisscholen op pad om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Ook de leerlingen van groep 7en 8 van onze school doen mee met de Kinderpostzegelactie. Dit jaar doen 81 kinderen uit groep 7 en 8 van onze school mee.

In 2016 gaat de Kinderpostzegelactie van start op woensdag 28 september om 12.00 uur. Die dag en de dagen erna zullen de kinderen langs de deuren gaan. Naar aanleiding van het aantal geplaatste bestellingen zullen de Kinderpostzegels worden besteld. Vanaf woensdag 9 november 2016 worden de Kinderpostzegels geleverd en zullen de kinderen ze bezorgen bij de bestellers. Als je Kinderpostzegels hebt besteld heb je ze uiterlijk zondag 27 november 2016 in huis. In 2016 is er niet gekozen voor een vaststaand thema, maar wordt aandacht gegeven aan de onderwerpen Pleegzorg, Kind & Trauma en Onderwijs. Betaling van de Kinderpostzegels gaat via acceptgiro of eenmalige machtiging, er wordt niet contact afgerekend aan de deur.

We wensen hen heel veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben.

Kinderen gemist?

Heeft u de kinderen aan de deur gemist? Ga dan naar www.kinderpostzegels.nl en bestel uw kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters online.

06-09-2016

Donatie voor stichting Wensulance

Tijdens de cabaretvoorstelling op donderdag 14 juli j.l. stond bij de entree een donatieblik voor de Stichting Wensulance.
De inhoud van deze "donatieblik" bedroeg maar liefst € 204,27
Iedereen, die hier een steentje aan heeft bijgedragen: hartelijk bedankt !!
05-09-2016

Nieuwe voetbalshirts

De Oudervereniging Bocholtz heeft een drietal nieuwe sets voetbalshirts ter beschikking gesteld. De oude shirts waren al meer dan 30 jaar oud, maar nog steeds in redelijke staat. Ze waren echter voorzien van de opschriften BS De Bongerd en BS Op jen Bies, die sinds 2000 niet meer bestaan.
De nieuwe shirts worden hier geshowd door ons jongens 1-eltal, dat dit jaar zeer succesvol was door zonder puntverlies het regio-kampioenschap op te eisen.Ook tijdens de districtsfinale Zuid II (Limburg + ZO-Brabant) speelde men enkele zeer goede wedstrijden, die uiteindelijk leidden tot een prima bronzn medaille. Op de foto's ontbreekt helaas onze laatste man, Brandon Vluggen, die door ziekte verstek moest laten gaan.
22-07-2016

Schitterend feestje van 8B + laatste schooldag

Groep 8B hield op donderdag 22 juli j.l haar afsluitende feestje ten huize van Steven Leeftink; een puike accommodatie voor een geslaagd feest, zoals uit de fotoreportage in ons fotoboek blijkt. Aan de reportage zijn ook een twintigtal foto's van de laatste schooldag 2016 toegevoegd.
22-07-2016

Spetterend cabaret 2016

De 3e editie van het cabaret van onze schoolverlaters is een doorslaand succes geworden. Het thema "Sterren" zorgde voor een goede afwisseling tussen dans, parodie, zang en sketches. Zowel medeleerlingen als ouders en leerkrachten genoten tijdens de drie voorstellingen met volle teugen.
In ons fotoboek is vanaf vrijdag 22 juli een uitgebreide fotoshow te zien van de avondvoorstelling op vrijdag 15 juli j.l.
19-07-2016

Actueel nieuws uit Gambia

Het regenseizoen in Gambia is nu van start gegaan. Dat betekent dat alle grote werkzaamheden nu zijn stilgelegd. De nieuwe vloer in het Skill Centre is mooi op tijd klaar gekomen, zodat hier overdag een extra klaslokaal in gevestigd kan worden.De school draait prima; het onderwijsaanbod wordt voortdurend uitgebreid en de Stichting Hand-in-Hand Gambia denkt er nu over na om de school over te hevelen naar de Gambiaanse overheid, zodat de salarissen van het onderwijzend personeel ook door de overheid uitbetaald worden. Tot nu toe stond de stichting garant voor deze uitbetaling.

De voetbalschool in Faraba Kairaba was zeer blij met de shirts, die beschikbaar gesteld werden door rkvv Sportclub'25 Bocholtz.

Het nieuwe gezondheidscentrum van Faraba Kairaba is ook klaar. Binnenkort zal de opening plaatsvinden. We zijn nu nog dringend op zoek naar meubilair, medische apparatuur, geneesmiddelen, verbandmateriaal, tandenborstels en tandpasta. Neem gerust contact op met onze school !19-07-2016

De Sjutse: 125 joar jonk


In het kader van het 125 jarig bestaan van de K.E. Kruisboogschutterij St. Henricus biedt het feestcomité en de schutterij St. Henricus een cultuureducatief lespakket aan Basisschool Bocholtz aan.
Het Wilhelm Tel Project bestaat uit een aantal onderdelen:
 1. Een interactieve Power Point presentatie over de kruisboogschutterij op school voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 door leden van de schutterij op 10 – 12 – 13 – 17 juni 2016
 2. Een kleurrijke lesbrief met velerlei uitdagende opdrachten.
 3. De DVD “Raveleijn"
 4. Een bezoek aan de Sjutsewei met de klas op 20 en 21 juni 2016
 5. Wilhelm Tell Tocht op zaterdag 9 juli 2016:


Een familie – wandeltocht van ca. 6 km in en om Bocholtz, waarbij opdrachten uitgevoerd moeten worden. Start vanaf het feestpaviljoen: tussen 12.00 en 14.00 uur. De tocht is voor alle leeftijden geschikt. Wandelaars, families met kinderen, toeristen, jong en / of oud.

Hoeve Scholtissenhof rustplaats. Voor alle deelnemers zal er hier een stuk vlaai of een ijsje geserveerd worden (in de prijs inbegrepen).
Na aankomst van de Wilhelm Tell Tocht op de feestweide is er voor jong en oud van alles te doen.


 • De eerste Bocholtzer Biergarten" zal geopend zijn, uitkijkend over de schuttersweide, waar de schietwedstrijden op zaterdagmiddag plaatsvinden.
 • De uitzichtskraan. Hier kan iedere deelnemer, die durft, met een vrijkaartje, in een mand ca. 60 meter omhoog voor een spectaculair uitzicht over het feestterrein en het schitterende Limburgse heuvelland.
 • De Rabobank Kinderdisco met DJ Marc
 • De kinderschietboom (onder begeleiding): met een kinderkruisboogmag op een “vogel" geschotenworden.
 • Er staan springkussens etc.
 • Een spectaculaire verloting onder alle deelnemers van de wandeltocht met geweldige prijzen:
 • 1e prijs Ballonvlucht voor twee personen (kind altijd met begeleider)
 • 2e prijs Gezinsticket (4 pers) voor de Miljoenenlijn
 • 3e prijs Gezinsticket (4 pers) voor 1 dag Gaia Zoo Kerkrade

Het inschrijfgeld voor de Wilhelm Tell tocht bedraagt € 3,50 per persoon.

Dit is inclusief 1 stuk vlaai of een ijsje ---- voor iedereen (die durft) een ritje met de uitzichtkraan ------- en je neemt natuurlijk deel aan de loterij (onder alle aanwezige deelnemers) na afloop van de tocht. Je moet dan natuurlijk wel aanwezig zijn.


De deelnamekaarten zijn te bestellen via onze website of te koop op de voorverkoopadressen.
De kinderen van de basisschool Bocholtz krijgen een infoformulier mee naar huis via school.

Voor meer informatie zie de website www.125jaarhenricus.nl of de feestgids die in het weekend van 18 en 19 juni 2016 bij u op de mat valt.


09-06-2016

3e van Limburg / ZO-BrabantHet jongenselftal van BS Bocholtz heeft op de districts-finale Zuid II (Limburg en Zuid Oost Brabant) een fantastische 3e plek bereikt. Met uitzondering van de tweede wedstrijd tegen de latere kampioen BS De Pas uit Helden werkte men een prima toernooi af. In deze 2e wedstrijd ging alles mis wat er mis kon gaan. Eerst werd een prachtige kans op 1-0 gemist, waarna binnen 3 minuten 3 tegendoelpunten werden geïncasserd. Gelukkig wist men zich te herstellen van deze miskleun en bereikte men toch een 3e plaats met mooi en goed voetbal. Een puike prestatie van dit team, dat zowel over de juiste vechtersmentaliteit beschikt alsook diverse getalenteerde, technische spelers in zijn gelederen heeft .

De uitslagen:
0-1 Theo Thijsen Heerlen - BS Bocholtz
0-3 BS Bocholtz - De Pas Helden
2-1 De Twister Horst - BS Bocholtz
4-0 BS Bocholtz - Vossenberg Schijndel
1-3 De Toermalijn Heesch - BS Bocholtz

Winnaar werd BS De Pas uit Helden met 13 punten uit 5 wedstrijden.
BS Bocholtz werd 3e met 9 punten uit 5 wedstrijden.

Een woord van dank aan Vervoersbedrijf van Meurs, die een gratis bus ter beschikking stelde om het team, de staf, de ouders en overige supporters naar Nedeweert te vervoeren.
07-06-2016

Bezoek schrijver Michael Reefs

Onlangs bracht de Heerlense jeugdboekenschrijver Michael Reefs een bezoek aan de basisschool Bocholtz. In een drietal presentaties konden de leerlingen van de bovenbouw kennismaken met zijn boeken. Hij is momenteel bezig met 12-delige serie: De Biebbende, waarvan inmiddels 5 delen in de boekhandel liggen. Hij maakt in zijn boeken ook gebruik van de multimediale mogelijkheden. Zo kunnen via de FaceBook-site raadsels worden opgelost en treft men op de website extra achtergrondinformatie aan over de romanfiguren.31-05-2016

Opbrengst dankmis voor Gambia-actie
De opbrengst van de dankmis van de communicantjes 2016 bedroeg maar liefst € 191,50
Dit bedrag wordt besteed aan het onderwijsproject in Gambia, waar de leerkrachten Rita & René Grooten sinds 2008 in het kader van de adventsviering actie voor voeren. Zij zullen dan ook zorgdragen dat deze gelden tot op de laatste cent goed besteed worden.
31-05-2016

Voor eventjes op de stoel van een raadslid

voor eventjes op de stoel van een raadslidHoe voelt het om op de stoel van een raadslid te zitten? Daar kunnen de leerlingen van groep 8 van basisschool de Meridiaan en Brede School Bocholtz u antwoord op geven.

Niet alleen zaten ze afgelopen week letterlijk op zo‘n stoel in de raadszaal van het gemeentehuis, ze hebben ook ervaren hoe het is om te overleggen, beargumenteren, keuzes te maken en tot consensus te komen.

Donderdag en vrijdag waren de hoogste groepen van de beide basisscholen in Simpelveld uitgenodigd om het spel Democracity te spelen. Doel was om samen een stad te bouwen. Die bestond in het begin alleen uit woningen. Het was aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd ging worden. Bedrijven? Of ruimte voor groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een basisschool? Het budget was beperkt, dus er moest echt gekozen worden. Zo ontstonden geweldige discussies: “Gezondheid is het belangrijkste." “Maar zonder basisschool zijn er alleen maar domme mensen en heb je niemand die in het ziekenhuis kan werken."

Aan de aanwezige raadsleden konden de kinderen na afloop vragen stellen over de gemeente en de gemeenteraad.

Het spel Democracity is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl

20-05-2016

Jongens bereiken districts-finaleHet jongenselftal van BS Bocholtz heeft de districts-finale bereikt. Zonder puntenverlies heeft men zowel de 1e als de 2e voorronde gewonnen. Ook tijdens de regio-finales op het sportcomplex Bocholtzerheide wist men alle wedstrijden zonder tegendoelpunt winnend af te sluiten. Een puike prestatie van dit team, dat zowel over de juiste vechtersmentaliteit beschikt alsook diverse getalenteerde, technische spelers in zijn gelederen heeft .Op zaterdag 11 juni a.s. op het sportcomplex Merefeldia te Nederweert zal de districtsfinale plaatsvinden, waarvoor de 6 sterkste elftallen van Limburg en Oost-Brabant zich gekwalificeerd hebben. Zodra het speelschema bekend is zal dit op onze website gepubliceerd worden.


De overige data zijn nu als volgt:

districtsfinale: zaterdag 11 juni 2016 te Nederweert
landelijke finale: woensdag 22 juni 2016 te Zeist
18-05-2016

Voedsel- en zeeppakettenactie 2016
Ook dit jaar heeft basisschool Bocholtz weer besloten om een voedsel- en zeeppakettenactie te houden voor de noodlijdende bevolking van een dorp in West-Roemenië. Het bestuur en medewerkers van de Stichting Ormus bedanken de directeur, de leerkrachten, de leerlingen en uiteraard de ouders voor het belangeloos delen van geld en goederen Er werden in totaal liefst 14 volle dozen met voedselpaketten en 12 dozen met zeepproducten bij elkaar gebracht.. Het steeds terugkomen met hulpgoederen van de Stichting Ormus naar deze West-Roemeense gemeente heeft ertoe geleid, dat de levensomstandigheden verbeterd zijn en dat de menselijke waardigheid langzaam maar zeker toeneemt. Ook de basisschool Bocholtz steunt dit prachtige doel, wetende dat het voor de persoonlijke groei van de kinderen heel belangrijk is, dat men op jonge leeftijd leert te delen. Op deze wijze tracht de Stichting Ormus en haar donateurs een "warmte" te verspreiden, die uiteindelijk leidt tot een grotere eenheid tussen de mensen onderling.
12-04-2016

Tweevoudig Nederlands Kampioen
Jarna Mennens, 11 jaar en leerling van 8B van onze basisschool, haalde tot twee keer toe goud op het NK Snowboarden in Laax (Zwitserland).
Wat een prachtige prestatie na al dat harde trainen op de sneeuwpiste in het Landgraafse Snowworld. en de fysiotrainingen in de praktijk van haar vader. Na eerst geschitterd te hebben bij de internationale Alpe Adria-wedstrijden (4-daagse wedstrijden in Oostenrijk en Italië) kwam Jarna's wensdroom uit: 2 keer Nederlands Kampioen. Ze veroverde goud op de reuzeslalom en op de paralelslalom in de categorie meisjes tot 15 jaar !
Namens de basisschool Bocholtz: van harte gefeliciteerd !
12-04-2016

E.H.Communie 2016voorbereiding in volle gang

Bijna is het echt zo ver.
38 kinderen van onze groepen 4 zullen zich tijdens de Eucharistieviering van 16 april a.s. voorstellen.
Eerste Pinksterdag, zondag 15 mei a.s., ontvangen ze hun eerste H.Communie.
Wekenlang is er door de kinderen naar toe geleefd en gewerkt.
Thuis worden de laatste voorbereidingen voor het feest getroffen, op school worden de muzikale puntjes op de i gezet.
We hopen dat alle moeite beloond mag worden met een fijne viering en een gezellige dag.
12-04-2016

Slagbaltoernooi verplaatst naar sporthal
Het slagbaltoernooi was dit jaar gepland op dinsdag 31 mei op het sportcomplex Bocholtzerheide (Sportclub'25). Vanwege de slechte weer- en terreinomstandigheden werd het verplaatst naar dinsdag 7 juni.a.s. Dit is echter niet mogelijk, omdat de gemeente Simpelveld m.b.v. een extern bedrijf op maandag 6 juni a.s. start met het groot-onderhoud van het sportcomplex Bocholtzerheide.

Derhalve is besloten om het slagbaltoernooi te verplaatsen naar de sporthal Bocholtz en wel op de volgende dagen:

maandag 6 juni groep 6A + 6B 13.15u -15.15u
dinsdag 7 juni groep 7A + 7B13.15u -15.15u
vrijdag 10 juni groep 8A + 8B 13.15u - 15.15u

De sporthal is op de genoemde dagen vanaf 13.05u geopend, zodat de leerlingen kunnen omkleden en de wedstrijden om 13.15u kunnen starten.Overig nieuws BS Bocholtz:
12-04-2016

PaasvakantieWe gaan hopelijk genieten van een weliswaar korte, maar mooie Paasvakantie.
Op Goede Vrijdag, 25 maart, hebben alle leerlingen vrijaf. Dit geldt ook voor Paasmaandag en -dinsdag,.
We hopen iedereen weer op woensdag 30 maart a.s. te begroeten voor een korte werkweek.
01-04-2016

Aandacht voor jonge mantelzorgers

Sinds enkele jaren verzorgt het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad, samen met Jan Scheijen, Jo Vaessen en Impuls, gastlessen op school over het thema Mantelzorg. Doel van de lessen is om mantelzorg bespreekbaar te maken en daar waar nodig ondersteuning aan te bieden aan de kinderen.

Woensdag 24 februari bezochten 16 jonge mantelzorgertjes uit Bocholtz en Simpelveld het gemeentehuis. Ze kwamen de wethouders Thijs Gulpen en Hub Hodinius een boekje aanbieden met tekeningen die op school tijdens lessen over mantelzorg zijn gemaakt. Nadat het thema in de klas is besproken, wordt gevraagd wie er thuis of in de nabije omgeving voor iemand zorgt. Soms schrikken de begeleiders van het aantal handen dat omhoog gaat. Voor die kinderen is erkenning en herkenning als mantelzorger heel belangrijk. Uit zichzelf praten ze er niet over. Ze schamen zich om bijvoorbeeld te moeten zeggen dat ze voor hun moeder hebben gezorgd voordat ze naar school gaan. Door de lessen op school is het een meer geaccepteerd begrip en mogen ze er wel over praten.

Even niet
Het helpt als ze hun gevoelens, ervaringen en zorgen kunnen delen. Dat doen de mantelzorgertjes ook met elkaar. Met enige regelmaat organiseren vrijwilligers Jan en Jo, samen met professionals van Impuls, een leuke knutselmiddag of een uitje onder het mom van ‘even niet´. Dan mogen de mantelzorgertjes even helemaal zichzelf zijn.

01-03-2016

Voedsel- en zeeppakkettenactie


Stichting Ormus organiseert samen met basisschool Bocholtz en de oudervereniging voor de 8e keer een voedsel- en zeeppakketten actie. Medewerkers van Stichting Ormus geven op maandag 14 maart a.s. voor alle groepen een fotopresentatie over Roemenië. Zo kunnen de kinderen zien en ervaren hoe ze in staat zijn om arme gezinnen te helpen. Sinds 1997 worden dezelfde 8 dorpen bezocht in West-Roemenië. Het is een voorbeeld van met elkaar delen. En op deze manier worden de levens van de Roemeense bevolking enigszins verlicht. Al ontvangen de Nederlandse donateurs geen persoonlijk bedankje, toch is de dankbaarheid van de inwoners van het Roemeens dorp enorm groot. Kinderen kunnen voedsel- en zeepproducten kopen en meebrengen naar school van maandag 14 t/m woensdag 23 maart a.s.

Voor iedereen, die nog wat meer wil weten over de activiteiten van de Stichting Ormus kan op het PDF-icoontje klikken:29-02-2016

Resultaten adventsactie 2015

RESULTATEN ADVENTSACTIE

De stichting Hand-in-Hand Gambia heeft een 3 minuten durend filmpje gemaakt over hetgeen in Faraba Kairaba (Gambia) gerealiseerd is met behulp van de gelden die beschikbaar zijn gesteld door de adventsactie van basisschool Bocholtz:
1) het nieuwe schoolgebouw
2) de tafels en bankjes
3) de schoolkeuken
4) het roundhouse
5) de speeltoestellen
6) de ommuring van het schoolplein
7) het vrijwilligershuisje
29-02-2016

Laatste nieuws uit Gambia

Inmiddels zijn Rita en René weer terug uit het wel heel warme Gambia: 38 graden Celsius ! De projecten, die zij persoonlijk bezocht hebben, verlopen naar volle tevredenheid. Het Skill Center wordt gerenoveerd, zodat een 5e groep les kan krijgen. Aan het gezondheidscentrum wordt hard gewerkt. Binnen een paar maanden moeten artsen en verpleegsters hier hun werk kunnen doen. We willen nogmaals iedereen, die op de een of andere wijze heeft bijgedragen aan de adventsactie, hartelijk bedanken. Iedere cent wordt goed besteed.
juf Rita legt de puzzel uit in het roundhouse
Het Skill Center wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt als 5e klas
Bouw gezondheidscentrum vordert gestaag
Meegenomen spulletjes uitpakken
Even wennen: een blanke mevrouw !
Nieuwe tenues voor het voetbalteam
29-02-2016

Zeer geslaagde adventsactie 2015

€ 1.955,07: een geweldig resultaat

Ondanks de "concurrentie" van het Glazen Huis in Heerlen is de adventsactie van BS Bocholtz een enorm succes geworden met een totale opbrengst van bijna twee duizend euro. Dit geld zal in overleg met de Stichting Hand-in-Hand Gambia zo spoedig mogelijk geïnvesteerd worden. De nurseryschool in Faraba Kairaba blijkt een schot in de roos te zijn. Bijna alle kinderen uit het dorp volgen nu onderwijs, maar de klassen raken overvol. Het nieuwe schoolgebouw is eigenlijk alweer te klein. Een vijfde groep is inmiddels ingericht in een noodgebouw, dat echter dringend gerenoveerd moet worden. Deze renovatie kost € 1.000, die wij graag voor onze rekening zouden nemen.
Daarnaast willen wij graag € 500 investeren in de aanschaf van allerlei gymnastiekmaterialen, zodat de kinderen ook goede gymlessen kunnen volgen. De Oudervereniging Bocholtz heeft inmiddels € 1.500 overgemaakt op de rekening van de Stichting Hand-in-Hand Gambia, zodat deze aan de slag kunnen gaan.

Het resterende bedrag van bijna € 500 houden wij nog even in reserve om in noodgevallen achter de hand te hebben.

In februari zullen de leerkrachten Rita en René Grooten de nurseryschool in Faraba Kairaba bezoeken om persoonlijk de voortgang van het project te bekijken.
26-01-2016

Bezoek schaapskooi te Epen

Op vrijdag 22 januari j.l. bezochten de groepen 3 de schaapskooi te Epen.
26-01-2016

Advent 2015

ADVENT 2015
In de Adventstijd hebben wij elke maandagochtend aandacht besteed aan de voorbereiding op het Kerstfeest In dat korte bezinningsmoment rondom de adventskrans hebben de leerlingen liedjes gezongen, gemusiceerd, korte teksten voorgedragen, een gebed uitgesproken en natuurlijk werden de kaarsen aangestoken. Tenslotte konden de leerlingen een paar van hun zakcentjes in het spaarvarken duwen t.b.v. de Gambia-actie.

Het is ook nu nog voor iedereen mogelijk om een bedragje te storten op de rekening van de Oudervereniging o.v.v. Gambia: NL25 RABO 0107 9892 20.
De tussenstand van de spaarvarkentjes op dinsdag 22 december j.l. was:
€ 751,08.

Inclusief overige acties (giften particulieren, dankmis communicantjes, 90 jaar Sportclub'25) zitten we op dit ogenblik op maar liefst € 1.955,07.

We houden jullie op de hoogte !In de afgelopen 7 jaren hebben wij met de ongeveer € 9.000, die de leerlingen van basisschool Bocholtz in het spaarpotje hebben gedaan, heel veel mooie dingen kunnen doen voor het stimuleren van het onderwijs in het straatarme Gambia. We hebben jullie middels de adventsbrieven, onze website en de plaatselijke weekbladen voortdurend op de hoogte gehouden van onze activiteiten op de St. Andrewsschool (Berending) en de Nursery School in Faraba Kairaba.

Twee jaar geleden hebben wij een geschikte partner gevonden in de Stichting Hand-in-Hand Gambia, die ook onze doelen nastreeft. De school in Faraba Kairaba hebben wij voorzien van 120 leerlingensetjes, een eetzaaltje, een muur met poort als omheining van het schoolterrein. Op 12 november 2015 is gestart met het plaatsen van de speeltoestellen.(zie foto) Door de regentijd was dit niet eerder mogelijk. Daarnaast heeft de stichting een mooi dorpshuis voor de plaatselijke gemeenschap gebouwd, terwijl ook de voorbereidingen voor een gezondheidscentrum in Faraba Kairaba in een ver gevorderd stadium zijn. Let wel: alle activiteiten zijn door de Gambianen zelf uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers.

Met de adventsactie van dit jaar zouden wij graag een start willen maken met het uitbreiden van de sportfaciliteiten onder de slogan: een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze leerkrachten René en Rita Grooten zullen het project in Faraba Kairaba (The Gambia) in februari 2016 weer persoonlijk op eigen kosten gaan bezoeken.

12-01-2016

Overlijden Edith Ernst

05-01-2016
Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer