Je bevindt je nu hier: Informatief > Archief

Nieuwsarchief 2010

Verkeerssituatie Biesweg verslechterd

Helaas moeten wij de laatste tijd constateren, dat de verkeerssituatie op de Biesweg duidelijk verslechterd is. Hoofdoorzaak zijn kinderen en volwassenen, die geen gebruik maken van het door hekken beveiligd trottoir, maar de rijweg van de Biesweg gebruiken als voetpad.

Dit gebeurt zowel voor als direct na schooltijd. Kinderen, veelal uit de onderbouw, stormen naar buiten en lopen zonder te kijken de Biesweg op. Tegelijkertijd verlaten kinderen uit de bovenbouw de fietsenstalling om eveneens gebruik te maken van deze Biesweg. Om het nog wat ingewikkelder te maken komen ook nog (groot)ouders per auto de Biesweg opgereden om hun kroost te brengen of op te halen.
Wij allen zijn samen verantwoordelijk om het predikaat "verkeersveilige school" waar te blijven maken. Aan dit pedikaat zijn terecht eisen gesteld en wij hebben met zijn allen de verplichting om aan deze eisen te voldoen.


Politie en BOA's kunnen in de toekomst dan ook verbaliserend optreden tegen overtreders van de verkeersregels.

Let wel: op de Biesweg geldt een absoluut stopverbod tot aan het (voormalig) woonwagenkampje. Dit geldt trouwens ook voor de Wijngracht. Van de op hun kroost wachtende ouders wordt verwacht, dat zij het trottoir niet blokkeren voor de naar huis lopende kinderen en medeverantwoordelijkheid willen dragen voor een verkeersveilige school.
 

29-04-2010
Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer