Je bevindt je nu hier: Actueel

Actueel

Zomervakantie


Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!
Op maandag 24 augustus beginnen de lessen weer.
Geniet ervan en blijf gezond!
10-07-2020

Juf Elly met pensioen!


Beste ouders,
Zoals jullie op een vorig bericht in ISY hebben kunnen lezen, ga ik dit jaar met pensioen. Ik heb een onwijs leuk en fijne tijd gehad in Bocholtz. Na 46 jaar zwaai ik jullie gedag. Deze Corona tijd maakt een afscheid anders net als groep 8 vertrek ik met de stille trom. In elk geval wil ik via deze weg jullie heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie al die jaren in mij gesteld hebben en onze prettige samenwerking.
Ik wens jullie als ouders veel wijsheid, geduld en liefde om in elk kind de "SCHAT' te vinden. Voor de kinderen wens ik nog veel leergenot, plezier en natuurlijk een zonnige toekomst.
Blijf gezond!
Groetjes en tot ziens,
Juf Elly
09-07-2020

Programma laatste schooldag


Op de laatste schooldag worden de kinderen tot en met groep 7 om 8.30u op school verwacht. We beginnen met de beroemde 'klassenwissel', waarbij de leerlingen alvast een kijkje gaan nemen in hun toekomstige klaslokaal.
Groep 8 komt aansluitend (9.15u) ook naar school.
Op het eind van de ochtend zullen we groep 8 op een bijzondere manier uitzwaaien. Om 12.00u heet het dan: fijne zomervakantie!
De leerlingen van groep 7b helpen dan nog even mee met het verhuizen van leerlingtafeltjes.
 
06-07-2020

Rapport

De kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen op dinsdag 7 juli hun tweede rapport mee naar huis.
Voor groep 8 geldt dat ze tot donderdag 9 juli moeten wachten op hun allerlaatste basisschoolrapport.
Zoals eerder op ISY gemeld, zullen de rapporten deze keer aangepast worden i.v.m. de thuiswerkperiode.

Op vrijdag 10 juli, de laatste schooldag, is er school tot 12.00u.
29-06-2020

Haal- en brengmomenten


Veiligheid doen we samen!

De kinderen gaan sinds 8 juni 2020 weer volledig naar school. Dit betekent dat het tijdens de haal- en brengmomenten weer drukker is. We hebben ook gezien dat het houden van voldoende afstand (1,5 meter) niet altijd nageleefd kan worden.
Veel ouders brengen de kinderen met de auto. Hierdoor kunnen zich er onoverzichtelijke verkeerssituaties voordoen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen heeft de Brede School Bocholtz samen met de gemeentelijke handhaving besloten om tot het eind van dit schooljaar (vrijdag 10 juli), de Biesweg tijdens de haal- en brengmomenten fysiek af te sluiten.
De Biesweg zal tijden haal- en brengmomenten worden afgesloten van:
08:10- tot en met 08:35 uur
14:15 – tot en met 14:35 uur
13-06-2020

Heropening scholen 8 juni

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

Kabinetsbesluit
Het kabinet heeft besloten, dat de reguliere basisscholen vanaf maandag 8 juni weer opengaan. Dit kabinetsbesluit geldt dus ook voor onderwijsstichting MOVARE en diens scholen.

Landelijk Protocol reguliere basisonderwijs
Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het reguliere basisonderwijs vanaf 11 mei. Op basis van het kabinetsbesluit hebben betrokken, landelijke partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld.

Zo min mogelijk wijzigen voor laatste 5 lesweken
Bij het uitvoering geven aan het landelijk protocol streven wij ernaar zo min mogelijk te wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent:
........
LEES HIER VERDER

03-06-2020

Oproep

Graag willen wij u verzoeken om u aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Denk aan de 1,5 meter afstand bij het brengen en halen van uw kind(eren), kom alléén en blijf niet hangen.
Dit doet u niet alleen voor uzelf - maar ook voor een ander!


Infobrief Corona

Beste ouders/verzorgers,

Zoals in ons bericht van 22 april jl. aangekondigd informeren wij jullie hierbij nader naar aanleiding van het (gedeeltelijk) open gaan van onze scholen op 11 mei a.s.

Het kabinet heeft op 21 april het volgende besloten met betrekking tot het primair onderwijs:
-Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei (op een aangepaste manier) open;
-Leerlingen in het basisonderwijs krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis;
-Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

LEES HIER VERDER

05-05-2020

Meivakantie

Fijne vakantie!

Opvang tijdens meivakantie

De afgelopen weken hebben de basisscholen in Simpelveld en Bocholtz, wanneer dat nodig was, gezorgd voor noodopvang. Tijdens de meivakantie (25 april t/m 3 mei 2020) zijn de scholen gesloten en wordt deze noodopvang verzorgd door Humankind en MIK. Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang tijdens de meivakantie, kunt u contact opnemen met het Toegangsteam Jeugd van de gemeente Simpelveld. Zij zijn bereikbaar via email jeugdengezin@simpelveld.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens, zodat het toegangsteam contact met u kan opnemen. Het toegangsteam bekijkt dan samen met u of noodopvang noodzakelijk is en zorgt voor de plaatsing.

Vanaf 4 mei 2020 zal de noodopvang (indien nodig) weer door de basisscholen worden verzorgd.
 

17-04-2020

Oud-collega Aloys Friedrich overleden

Vrijdag 10 april ontvingen wij het trieste nieuws dat onze oud-collega Aloys Friedrich is overleden.
Hij was tot de zomervakantie van 2008 werkzaam op onze school, kort daarna richtte hij zijn bedrijf 'Dyslexit' op.
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


10-04-2020

Opvang kinderen van ouders met een vitaal beroep


Beste ouders/verzorgers,

In overleg met betrokken schooldirecteuren en de gemeente starten wij donderdag a.s. in de gemeente Simpelveld met het clusteren van de opvang van leerlingen van ouders met cruciale beroepen. Locatie: BS Bocholtz!

Afspraken:
- capaciteit: opvang voor maximaal 10 mensen per groep (9 kinderen, 1 leerkracht);
- de opvangschool zorgt voor opvang tijdens (reguliere) schooltijd.

Besmetting beperken
Door te clusteren, worden zo min mogelijke medewerkers ingezet en dus blootgesteld aan mogelijke besmetting. Daarmee neemt de kans op besmetting onder medewerkers af.
Zoals u kunt lezen, worden leerlingen gesplitst in groepjes en zullen wij erop toezien dat leerlingen niet (te) dicht bij elkaar komen.
Wij realiseren ons dat genoemde maatregelen voor sommigen ingrijpend kunnen zijn, maar wij zien ons genoodzaakt conform landelijke richtlijnen én uit voorzorg voor onze medewerkers en leerlingen zo te handelen.
Aanmelden van uw kind(eren) voor de opvang op Bs Bocholtz kan door een mail te sturen naar (uiterlijk dagelijks vóór 17.00 uur):
remco.konings@movare.nl

Met vriendelijke groet,

namens het College van Bestuur,
Ryszard Kruszel

17-03-2020

Corona Informatie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Deze eerste dag zijn wij als team druk bezig geweest met het organiseren van een aantal praktische zaken die voortkomen uit de schoolsluiting.

Wij gaan digitaal materiaal klaarzetten. De instructie volgt via een speciaal ISY bericht. Wij verwachten niet dat dit meteen vlekkeloos zal verlopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld capaciteitsproblemen bij de betreffende programma's.

Wij kunnen morgen leerlingen opvangen wanneer beide ouders werkzaam zijn in een vitale functie. Wij hanteren hierbij de lijst die gisteren door het ministerie is uitgeven. Morgenvroeg ontvangt u een schrijven over de opvang van deze kinderen voor de komende weken.

Heeft u dringende vragen of opmerkingen neem dan contact op met de leerkracht of met mij.

Met vriendelijke groet,

Remco Könings

directeur

16-03-2020

Scholen gesloten

Beste ouders/verzorgers,

Ook u zult ongetwijfeld vernomen hebben, dat het kabinet zondag 15 maart heeft besloten dat alle scholen in Nederland voorlopig dicht blijven.

Opvang
Voor ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale beroepen (o.a. zorg, politie, ambulancepersoneel en brandweer) is het van groot belang, dat zij hun werk kunnen blijven verrichten. Maandag 16 maart biedt onze school de mogelijkheid van opvang van hun kind(eren) voor deze doelgroep. In de loop van de dag zullen wij overleggen over de mogelijkheid van clustering van opvang van deze leerlingen op één plek.

Onderwijs/huiswerkmaatregelen
Wij zullen, samen met andere scholen, nadenken over onderwijs/huiswerkmaatregelen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groet,

Remco Könings
directeur

15-03-2020

Schoolvoetbal afgelast (wegens coronavirus)


I.v.m. de oproep van de regering om grotere bijeenkomsten te annuleren, gaat ook het schoolvoetbal van a.s. woensdag 18 maart niet door. Mocht het toernooi op een later tijdstip worden ingehaald, laten we dat uiteraard weten.
MR-vergadering
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de richtlijnen omtrent het corona-virus, gaat ook de MR vergadering van a.s. maandag 16 maart niet door.


 
12-03-2020

Excursie groepen 7

Op maandag 16 (7a) en dinsdag 17 maart (7b) gaan de groepen 7 op excursie! Ze gaan naar de waterzuiveringsinstallatie van de WML in Heel. De kinderen worden in een heuse Amerikaanse schoolbus opgehaald (8.30u). Terplekke is er een speurtocht en een rondleiding. De kinderen worden voorzien van een hapje en drankje. Rond de klok van 12.00u zijn we weer terug op school. We wensen de leerlingen van groep 7 vast veel plezier!12-03-2020

Oud-collega Hein Schuncken overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-collega Hein Schuncken op 75-jarige leeftijd is overleden.
De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 2 maart 2020 om 11.00uur in de Sint Jacobuskerk.

Wij wensen alle familieleden van Hein veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

27-02-2020

Schooltijden carnaval

Op donderdag 20 en vrijdag 21 februari wordt carnaval gevierd op onze basisschool.
In DEZE brief vindt u meer informatie over de schooltijden en overige zaken rondom de vieringen.
Wij wensen iedereen alvast veel plezier! 
ALAAF!

 
10-02-2020

Jeugdprins Thijn I


Zondag 12 januari 2020 werd Thijn I uitgeroepen als jeugdprins van Bocholtz.
Jeugdprins Thijn I zit in groep 8b van BS Bocholtz bij de juf Fleur en juf Jessica. Zijn hobby's zijn voetballen bij SJO ESB 19, buiten spelen, steppen en fietsen met zijn vrienden. Carnaval viert hij ieder jaar samen met zijn ouders en zusje en de rest van de familie. Thijn loopt normaal gesproken ieder jaar de optocht mee met Sportclub ’25. Verder is hij ook al enkele jaren een vast onderdeel van het schoolcarnaval samen met zijn klasgenoten. Hij kijkt er erg naar uit om dit jaar als jeugdprins samen met iedereen carnaval te vieren en er een mooi seizoen van te maken.

Wij wensen Prins Thijn I een schitterend seizoen toe!
ALAAF!

10-02-2020

Entreekaarten carnavalszitting


Een carnavalszitting zonder publiek loont zich natuurlijk niet. Vanaf maandag 3 februari kunnen de ouders van de kinderen die optreden zich aanmelden om te komen kijken.
Alle artiesten krijgen onderstaande brief mee naar huis. Wij wensen alle ouders die op donderdagavond 20 februari komen kijken alvast veel plezier toe!
 
03-02-2020

Schoolvoetbal 2020


De data voor het schoolvoetbal (jongens en meisjes van groep 7 en 8) zijn:
1e voorronde
woensdag 11 maart 2020, bij eventuele afgelasting 18 maart
2e voorronde
woensdag 8 april 2020, bij eventuele afgelasting 15 april
Regiofinales
woensdag 13 mei 2020
Districtsfinale
woensdag 3 juni 2020
Landelijke finale
woensdag 17 juni 2020
Jongens en meisjes die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij meester Remy (groep 6b/7b).
Informatie groep 8
De informatie van de "ouderavond groepen 8" welke gehouden werd op 7 januari 2020 kunt u HIER terug lezen.
13-01-2020

Juf Quadflieg neemt afscheid

Juffrouw Quadflieg neemt afscheid.
Sinds 1998 is juffrouw Jos Quadflieg aan onze school verbonden. In al die jaren heeft ze met veel passie en plezier de jeugd uit Bocholtz e.o. groot zien worden. In al die jaren heeft juffrouw Jos in verschillende groepen lesgegeven maar de meeste jaren in de communiegroep en de laatste jaren in groep 5.
Tevens is juffrouw Jos al jarenlang lid van de medezeggenschapsraad van onze school waarbij ze zich ook altijd sterk heeft gemaakt voor alle kinderen en ouders van onze school.
Juffrouw Jos heeft besloten om per 1 januari 2020 gebruik te maken van keuzepensioen en dus eerder onze school te verlaten. Daar juffrouw Jos de laatste maanden al vervangen werd door juffrouw Chantal Eickhoff zal er verder organisatorisch niets veranderen.
Namens de teamleden en de kinderen wensen wij juffrouw Jos veel vreugde, geluk en gezondheid toe en hopen we haar als oud- collega nog vaak op school tegen te mogen komen.

Wit ùùr dat?
- Ut Jos 21 joar bei os op jen Sjoel i Boches had jewirkt;
- Mondig ummer der sjunste daag vur ut Jos is, want da had ut ummer zienge oppaasdaag;
- Ut Jos alle sjtroatjes en weagskes va Obersdorf net zoe good kent es wie de sjtroate i Kirchroa;
- De milk ummer vaak op sjoeël bij-jevuld mot weade op de daag dat ut Jos der is, umdat ut Jos zoe jear café-au-lait drinkt
- Ver dich Jos, ee geweldig pensioen toewunsje, woa-in dasse same mit der Pé va diech kens goa genete va alle sjun dinger in ut leave. Ut is dich jejund.
Team BS Bocholtz

13-01-2020

Nieuwjaarswens

Wij wensen iedereen een schitterend en leerzaam 2020!

Team BS Bocholtz
Schoolvoetbal 2020

De data voor het schoolvoetbal (jongens en meisjes van groep 7 en 8) zijn:
1e voorronde 
woensdag 11 maart 2020, bij eventuele afgelasting 18 maart
2e voorronde   
woensdag 8 april 2020, bij eventuele afgelasting 15 april 
Regiofinales
woensdag 13 mei 2020
Districtsfinale
woensdag 3 juni 2020
Landelijke finale
woensdag 17 juni  2020
Jongens en meisjes die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij meester Remy (groep 6b/7b).
06-01-2020

Decemberactiviteiten

- Elke maandag in december zal er in de diverse groepen aandacht besteed worden aan advent.
-
Op dinsdagmiddag 17 december staat voor de groepen 6, 7 en 8 het beroemde kokertrefbaltoernooi gepland in de sporthal.
- De kerstviering vindt plaats op donderdag 19 december. Deze dag sluiten we (met z'n allen) af met een lunch. Om 14.00u zijn de kinderen vrij.
- Op 20 december is er voor de leerlingen een vrije dag, op maandag 23 december start officieel de kerstvakantie.
- Op maandag 6 januari 2020 begint de school weer!
05-12-2019

Sint komt naar BS Bocholtz

Ook dit jaar hopen we weer dat Sinterklaas zijn opwachting zal maken op onze school.Het podium in de aula is al mooi versierd en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn hard aan het werk om tekeningen te maken voor de Sint.
Wij zijn helemaal klaar voor zijn komst!

En dan nu het belangrijke nieuws over de aankomst van Sinterklaas:
de groepen 1 t/m 8 zullen de Goedheiligman op woensdagochtend 4 december in ieder geval weer verwelkomen.
Als u ook nu weer heel benieuwd bent naar de aankomst van Sinterklaas, dan bent u van harte welkom om Sinterklaas en zijn pieten op te wachten.
Wij verwachten hem rond 8.30 uur. Als alles goed gaat tenminste...
Wij willen u vragen om (boven) achter het hek op de kleuterspeelplaats en op de trappen grenzend aan de speelplaats van groep 3 te gaan staan. De ingang van de poort en de weg gelieve vrij te houden.

Mocht de Sint volgens planning op onze school aankomen, gaan de onderbouwgroepen natuurlijk een bezoekje brengen aan de Goedheiligman.
De bovenbouwgroepen zullen de dag vervolgen met een circuit waarbij diverse activiteiten georganiseerd zijn.
25-11-2019

Tanja Ritterbex op BS Bocholtz

Van woensdag 20 november tot vrijdag 22 november komt kunstenares Tanja Ritterbex uit Bocholtz op onze school een aantal gastlessen geven in de groepen 6 en 7.
Het doel is om de kinderen te betrekken bij de nieuwe sculptuur die moet verrijzen bij het viaduct over de Bocholtzerweg tussen Bocholtz en Simpelveld.
We verheugen ons op de komst van Tanja en hopen dat het lukt om haar te inspireren tot een mooi kunstwerk te komen!
18-11-2019

Oudergesprekken

- In de week van 11 november vinden er oudergesprekken plaats voor ouders met kinderen in groep 8.
- Een week later, in de week van 18 november, staan de oudergesprekken gepland voor de groepen 3 t/m 7.
Ouders kunnen zich hiervoor opgeven via ouderportaal ISY.
28-10-2019

Wintertijd

Komend weekend wordt in de nacht van zaterdag (26-10) op zondag (27-10) de klok één uur teruggezet. Een uurtje langer slapen dus!
21-10-2019

Kinderboekenweek 2019


Op woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek. Met het thema ‘Reis mee!´ staan in de Kinderboekenweek 2019 voertuigen centraal. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, dus: "Ga op pad!". Op vrijdag 11 oktober wordt de editie van dit jaar weer afgesloten.
Ook op onze school zal natuurlijk aandacht worden besteed aan de kinderboekenweek. Wij wensen de kinderen alvast veel leesplezier!
30-09-2019

Sportdag groep 4 t/m 8


Let op, deze sportdag is AFGELAST!
Op woensdag 25 september zal voor de kinderen van de groepen 4, 5 en groep 6A een sportdag plaatsvinden bij de sportvelden in Simpelveld. Een dag later, op donderdag 26 september, zijn de groepen 6B, 7 en 8 aan de beurt. Deze sportdag hadden de leerlingen nog tegoed, omdat deze vorig jaar wegens slechte weersomstandigheden was komen te vervallen. Aan deze sportdag zullen de scholen van B.S. Bocholtz en B.S. de Meridiaan Simpelveld samen deelnemen.
Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom, om 8.30 uur trappen we af. Deze sportieve dag zal duren tot 12.15 uur, op donderdag hervatten we de lessen weer om 13.15u.
Het is de bedoeling dat de kinderen door middel van eigen vervoer gebracht en gehaald zullen worden naar en van de sportvelden in Simpelveld.

16-09-2019

Ouderavonden 2019

De komende maand worden er in de groepen 3 t/m 8 ouderavonden georganiseerd. Deze avond maakt u kennis met de leerkracht(en) én met de werkwijze in de groep. De planning is als volgt:
-2 september: groepen 4 en 5
-3 september: groepen 8
-9 september: groepen 6 en 7
-10 september: groepen 3
-19 september: groepen 1 en 2
De bijeenkomsten starten om 19.00u, meer info volgt via ISY.
09-09-2019

80 jaar onderwijservaring gaat met pensioen!

De juffen Phily Linssen en Mieke Bosch van onze school gaan met pensioen, ze nemen ieder na 40 jaar afscheid van Basisschool Bocholtz.
Beide leerkrachten hebben samen menig jaar de communieklas, groep 4, met veel plezier en bevlogenheid geleid en begeleid. We zullen deze twee betrokken collega's zeker gaan missen op onze school!

Wist u dat.....
-Dit de beste Communie juffen van Bocholtz zijn;
-Ze gezamenlijk al menig vakantiebestemming onveilig hebben gemaakt;
-Het team beide juffen altijd heel enthousiast vindt, maar ook altijd vrolijk en vol goede moed;
-Phily en Mieke hele trotse oma´s zijn;
-Vuur tswei geweldige collega´s junt misse en dat vuur uuch mit òs alle ein sjun pentsioen tsouw wunsje!

09-09-2019

De school is weer begonnen!


Afbeeldingsresultaat voor start nieuwe schooljaar
Op maandagochtend 19 augustus zijn we weer gestart met het nieuwe schooljaar. Er wordt natuurlijk begonnen met het voorstellen van nieuwe klasgenoten en de nieuwe leerkracht. Ook staat de hoofdluiscontrole weer op het programma en krijgen de kinderen alle info over het nieuwe schooljaar. Log zeker ook eens in op ISY! Via dit systeem kan men de actuele informatie van een specifieke klas in de gaten houden. Wij wensen alle leerlingen veel succes in het komende schooljaar!
19-08-2019

Vakantierooster 2019-2020

In onderstaand PDF formulier vindt u het vakantierooster voor het komende schooljaar.
Dit rooster kunt u altijd terugvinden op onze website onder het menu actueel/vakantierooster. 


Schoolvoetbal 2019
Vanaf dit schooljaar wordt er, geheel in lijn met de jeugdcompetitie, gespeeld in teams van 8 kinderen. Zie ook onze schoolvoetbalpagina.

 
1e voorronde woensdag 20 maart 2019 bij eventuele afgelasting 27 maart 2019
2e voorronde woensdag 10 april 2019 bij eventuele afgelasting 17 april 2019
Regiofinales woensdag 15 mei 2019 bij eventuele afgelasting 22 mei 2019
Districtsfinale woensdag 5 juni 2019  
Landelijke finale woensdag 19 juni 2019   
Ziekmelding via ISY
Naast het gebruikelijke telefoontje kunt u er nu ook voor kiezen, mocht dat nodig zijn, om uw kind via ISY ziek te melden. Log hiervoor in bij ISY en kies in het linkermenu voor 'ziekmeldingen'.
07-01-2019
Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer