Je bevindt je nu hier: Actueel > Vrije dagen
 

extra vrije dagen voor enkele of alle groepen

vrijdag 22 december 2017 collectieve CV groep 1 t/m 8
vrijdag 2 februari 2018 collectieve CV groep 1 t/m 4
dinsdag 6 maart 2018 studiemiddag groep 5 t/m 8
maandag 12 maart 2018 studiemiddag groep 1 t/m 4
vrijdag 30 maart 2018 collectieve CV groep 1 t/m4
dinsdag 22 mei 2018 collectieve CV groep 1 t/m 4
maandag 4 juni 2018 studiemiddag groep 1 t/m4
donderdag 7 juni 2018 studiemiddag groep 5 t/m 8
vrijdag 15 juni 2018 vrije dag groep 8
maandag 18 juni 2018 vrije dag groep 8
vrijdag 22 juni 2018 collectieve CV groep 1 t/m 7
maandag 25 juni 2018 vrije dag groep 8
vrijdag 29 juni 2018 collectie CV groep 1 t/m 4
maandag 2 juli 2018 vrije dag groep 8
     Vanaf 01 augustus 2006 is er meer ruimte gekomen voor de scholen om de onderwijstijden te bepalen. Het maximum van 5.30 uur lestijd per dag vervalt en het verschil in uren tussen onder- en bovenbouw worden losgelaten.
 
Vooropgesteld: de school kan de schooltijden wijzigen, maar hoeft dit niet te doen. Wel moet de school er voor zorgdragen, dat leerlingen minimaal 7520 lesuren krijgen over 8 schooljaren. Voor de groepen 3 t/m 8 mogen op jaarbasis maximaal 7 weken van 4 dagen zijn boven op de weken, die al vier werkdagen hebben (bv. bijzondere kerkelijke dagen zoals Goede Vrijdag en 2e Paasdag).

Voor de groepen 1 en 2 is geen maximum vastgesteld. De oudergeleding van de MR moet instemming verlenen.

Van het bovenstaande rooster kan niet worden afgeweken !!! Aan verzoeken om één of meerdere dagen eerder of langer vakantie kan geen gehoor gegeven worden. Zie verder bij Verzuim. Houd er rekening mee bij de planning van Uw eigen vakantie. 

Breng uzelf en ons niet in verlegenheid en moeilijkheid, dit in het belang van uw kind en de leerplichtwet. Laat ons schriftelijk of telefonisch weten als uw kind verhinderd is de school te bezoeken. Bel echter niet tijdens de lessen. Gaarne bellen voor schoolbegin !
Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer