Je bevindt je nu hier: Schoolinfo > M.R.

M.R.

De agenda voor de MR- vergadering van 20 mei 2019:


Medezeggenschapsraad bs Bocholtz


De samenstelling namens de ouders luidt als volgt:

dhr. Daniël Jahae (secretaris)
Begoniastraat 5 Bocholtz
tel: 045 - 8509632

Dhr. Pascal Adriolo

mevr. Willemijn Vrancken
Pr. Hendrikstraat 7 6351 CW Bocholtz
tel: 06 - 12030730

Namens het personeel hebben de volgende leerkrachten zitting in de MR:

mevr. Fleur Franssen - Laven (voorzitter)
mevr. Phily Linssen - Dresen (penningmeester)
mevr. Jos Quadflieg - Franken (lid)

contactadres MR bs Bocholtz:

Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
e-mail: mr.rkbsbocholtz@movare.nl

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
3 december 2018 19.30 uur
28 januari 2019 19.30 uur
25 maart 2019 19.30 uur
20 mei 2019 19.30 uur
24 juni 2019 19.30 uur

Wat doen we?

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat.

De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft!

De MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

· De verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school;

· vaststelling of wijziging van het zorgplan;

· vaststelling of wijziging van het schoolplan;

· vaststelling of wijziging van het beleid en/of regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en ongewenst gedrag, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;

· vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;

· vaststelling of wijziging van de schooltijden;

· vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

MR heeft adviesrecht over:

· vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut;

· vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen;

· nieuwbouw en/of belangrijke verbouwing van de school;

· beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

· deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

· vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

· vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of wijziging daarvan;

· vaststelling of wijziging van de regeling van de vakantie;

Hoe vindt u ons en wij u? Spreek ons aan of mail ons!

Email: mr.rkbsbocholtz@movare.nl

De MR vergadert één keer per twee maanden. De vergaderingen zijn grotendeels openbaar. Laat het ons weten als u wilt komen via ons mailadres mr.rkbsbocholtz@movare.nl

De vergaderingen worden aangekondigd op de website van de school onder de rubriek MR. Hier vindt u ook de agenda en de bespreekpunten. 

Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer